lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Miljoner till USA-flytt

2015-11-26

marianne granbom

Drygt 3,2 miljoner kronor. Det tilldelas Marianne Granbom, universitetsadjunkt vid CASE, av forskningsrådet Formas för att göra en postdok i USA.
- Det var blandade reaktioner från barnen som måste byta skola men ändå till övervägande del positiva reaktioner. Jag och min man har länge haft en bo-utomlands-dröm, berättar Marianne Granbom.

Sommaren 2016 går flyttlasset för familjen Granbom till Baltimore, Maryland. Där ligger Johns Hopkins University som inrymmer ett internationellt framstående center inom gerontologi och hälsovetenskap: Center for Innovative Care in Aging

Föreståndare är professor Laura Gitlin och kontrollerade interventionsstudier (RCT-studier) utgör centrets adelsmärke.

- Sedan är de även duktiga på att påskynda processen från att få fram ett forskningsresultat till att börja omsätta det i praktiken. De jobbar också mycket med policyförändring. Det är saker som jag vill lära mig mer om, säger Marianne Granbom.

Marianne Granbom

Tjänsten som postdoktor innebär en förlängning av hennes avhandlingsarbete om flytt bland äldre. Läs mer om avhandlingen på vetenskapssajten Aktuellt om Vetenskap & Hälsa – Äldre flyttar smart 

- Jag ska fortsätta att fördjupa mig i hur den byggda miljön påverkar behovet av att flytta och möjligheten till att bo kvar när man är gammal. I mitt doktorandprojekt tittade jag enbart på flytt men nu kommer jag även bredda mig genom att titta på olika anpassningar av boendemiljön i stort, säger Marianne Granbom och fortsätter:

- I Sverige får äldre människor hjälp med bostadsanpassningar genom skattefinansierade bidrag och det hela är rätt uppstyrt. Det ska bli intressant att se hur de löser saken i USA där denna möjlighet saknas.

Nationellt epidemilogiskt register
I sitt postdok-projekt kommer Marianne Granbom att dra nytta av ett nationellt epidemilogiskt register, National Health and Aging Trends Study (NHATS). Registeret är omfattande och innehåller även boendefakta. Marianne Granbom ska bland annat kartlägga hur stor del av befolkningen över 65 år som flyttar till någon form av seniorboende eller vård- och omsorgsboende.

Svensk-amerikanska jämförelser
Hon kommer även att utföra en jämförande studie mellan Sverige och USA över vilka direktiv och policys som tillämpas för äldre vid bostadsanpassning.

- Jag ska titta på fördelar och nackdelar med båda systemen, och se vad man kan lära av varandra.

I den sista delen av projektet tänker Marianne Granbom även samla in nya data. Förhoppningen är att kunna följa äldre amerikaner medan de flyttar och intervjua dem före och efter flytten. En motsvarande datainsamling ska sedan även genomföras i Sverige.

Boenderådgivning för äldre
- Jag vill fördjupa mig i hur hälsan ser ut och hur hälsan förändras vid en flytt, och hur man förändra och förbättra sin bostad vid en flytt, förklarar Marianne Granbom.

Postdok-perioden löper över tre år, två år utomlands och ett år hemma.

- Min förhoppning är att, utifrån avhandlingen och postdok-projektet, kunna designa och erbjuda någon form av boenderådgivning för äldre som vilar på vetenskaplig grund. Det är mitt långsiktiga mål, sammanfattar Marianne Granbom.
Text och bild: Erik Skogh