lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Den nya generationens äldreforskare

2014-02-10

marianne granbom

Marianne Granbom medverkade på det interdisciplinära forum som Sveriges gerontologiska sällskap arrangerade tidigare i höstas. Där presenterade hon hur ensamboende äldre tänker kring frågan om de ska bo kvar eller flytta till ett annat boende.