lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

CASE drog flera vinstlotter under året

2016-12-21

Agneta Malmgren Fänge

I slutet av november meddelade forskningsrådet Forte att CASE:s ansökan för forskningsprogrammet UserAge (se länklista) blivit beviljad. Men det var inte den enda vinstlotten CASE drog under det gångna året. Projektet Modern Teknik mot Fallolyckor (MoTFall) utgör ett exempel.

Årligen kostar fallolyckorna för äldre det svenska samhället 9,5 miljarder kronor. Drygt hälften av kostnaden beror på ett ökat behov av hemtjänst och särskilt boende. Resten är kopplat till direkta sjukvårdskostnader.

Radikal minskning av fall hos äldre
– Genom att bland annat använda modern mobil teknik på nya och innovativa sätt kommer MoTFall att bidra till en radikal minskning av fall hos äldre. Detta ger stora besparingar genom minskat lidande, reducerade kostnader för samhället och förlängt aktivt liv hos medborgarna, säger projektkoordinatorn Monika Lydin, forskare vid Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Finansiär är Vinnova som totalt anslagit 8,8 miljoner kronor. I projektet deltar 16 partners – forskningsinstitut, tjänste- och produktföretag inom teknik, omsorg, telekom, säkerhet, media och läkemedel samt akademi, regioner och kommuner.

Interaktiv utbildning i fallprevention
Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet är en partner och har tilldelats 920 000 kronor. Om allt går enligt planerna ska delprojektet vid Lunds universitet, hösten 2018, presentera ett interaktivt digitalt utbildningsprogram för fallprevention riktat till personal på särskilda boenden.

Docent Eva Ekvall Hansson håller i Lundaprojektet. Medsökande var även Agneta Malmgren-Fänge, docent vid CASE, och universitetslektor Jimmie Kristensson.

Agneta Malmgren Fänge

En rad kontakter har redan upparbetats med utomstående samarbetspartners. Till exempel med Riksföreningen Osteoporotiker (ROP), seniorgruppen på Friskis & Svettis i Malmö och en rad skånska kommuner. Tanken är att dessa utomstående partners ska kunna bidra med vital kunskap om de människor som projektet riktar sig till.

- Det är väldigt roligt och stimulerande att få arbeta med personalen i kommunerna och ta fram ett enkelt och användarvänligt stöd i arbetet med att minska antalet fallolyckor, säger Agneta Malmgren Fänge.

Merja Rantakokko

Ett annat exempel på samverkan som gett utdelning under 2016 för CASE:s del är samarbetet med Merja Rantakokko från Finland. Hon har vid ett flertal tillfällen vistats vid CASE som gästforskare och nu är det snart dags igen. Merja Rantakokko mottog under våren sitt första större, egna forskningsanslag. I ansökan anges CASE som mottagande enhet för henne som gästforskare inom ramen för projektet.

Nytt självskattningsinstrument
- Merja Rantakokko vill ha stöd från forskarna vid CASE för utveckling och vetenskaplig prövning av ett nytt självskattningsinstrument som kan fånga otillfredsställda behov av fysisk aktivitet bland äldre. Denna typ av forskningsuppgift är central i det projekt hon nu beviljats stöd för, säger professor Susanne Iwarsson, föreståndare för CASE.

En annan vinstlott för CASE:s räkning drog Marianne Granbom. Crafoordska stiftelsen beviljade henne ett anslag på 200 000 kronor.

Marianne Granbom

- Det kommer väl till pass nu under min postdoc i USA. Pengarna kommer jag använda som driftmedel för projektet. Även om grundanslaget från Formas var generöst så hade jag inga driftmedel alls. Så denna summa kommer möjliggöra att jag faktiskt kan komma ut och samla in data, presentera på konferens och publicera mina resultat, säger Marianne Granbom.

Läs en artikel om Marianne Granboms postdoc-projekt:
Miljoner till USA-flytt
Text: Erik Skogh

Länkar:
UserAge
MoTFall
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Formas
Vinnova
Crafoordska stiftelsen