lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

BLT uppmärksammar CASE-projekt i Karlshamn

2017-12-13

beslutstoed

Den 7 december publicerade dagstidningen BLT en intervju med Stefan Nilsson, vd för Karlshamnsbostäder. Anledningen var det forskningsprojekt som CASE driver tillsammans med bostadsbolaget - Beslutsstöd för förbättrad tillgänglighet i flerfamiljshus. Läs artikeln: Miljonbidrag till forskning om Kabo:s bostäder