lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Kalendarium

Alla aktiviteter är förlagda till CASE konferensrum B 207 i Health Sciences Centre om inget annat särskilt anges.  

All activities are held in CASE conference room, B 207 in Health Sciences Centre, Baravägen 3, Lund, unless otherwise stated.  

2017

Torsdag 26 oktober
10:00-12:00 CASE forskarskola. Diskussionsseminarium angående kunskapsbidrag i doktorsavhandlingar, under ledning av Per-Olof Hedvall.
.

Torsdag 16 november
10:00-12:00 CASE forskarskola. Presentation av nytt bedömningsinstrument för publika entréer, Björn Slaug och Gunilla Carlsson.

Torsdag 14 december
10:00-12:00 CASE forskarskola 

Activities in CASE

All CASE activities are open for CASE co-workers. If you are not a CASE co-worker but have an interest in any of our activities, please contact us for information about the possibility to attend.

Per-Olof Hedvall
Study Co-ordinator
per-olof.hedvall@certec.lth.se 
046-222 40 94 

Susanne Iwarsson 
Professor, Director
susanne.iwarsson@med.lu.se 
046-222 19 40
 

CASE konferensrum

Konferensrummet finansieras helt av CASE, men det finns möjlighet för andra forskargrupper att nyttja rummet då CASE inte behöver det.
Bokning av CASE konferensrum (B 207) sker hos Ingrid Hilborn, helst via mail, ingrid.hilborn@med.lu.se
046-222 18 73