lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ CASE!

iagg ingress

Den 23-27 juli samlades 6 000 forskare i San Francisco, USA, från mer än 75 länder. Anledningen var IAGG:s (International Association of Gerontology and Geriatrics) tvärprofessionella kongress som anordnas vart fjärde år. Ett helt team från CASE korsade Atlanten och bidrog till konferensen.

Susanne Iwarsson

Den 10 november ringde Radio P4 Kristianstad upp professor Susanne Iwarsson, föreståndare för CASE. Dagens ämne var att 100-åringarna blir alltfler, särskilt i Skåne. Vad säger forskningen och hur kan man maxa sina förutsättningar för att leva ett långt liv? Hör inslaget (cirka kl. 09.38): Morgon i P4 Kristianstad

yukie hayashi ingress

Inomhustemperaturen och hur den påverkar äldre människors funktionella förmåga. Det forskar doktoranden Yukie Hayashi om vilket Aftonbladet uppmärksammar i sin hälsobilaga den 8 november.
Läs notisen: Brr, farligt för äldre att frysa 
Läs om Yukie Hayashis samverkan med CASE: Nära forskningssamarbete om kalla bostäder för äldre

Agneta Malmgren Fänge

Projektet iDO ska utveckla och testa ett digitalt utbildningsprogram för personal som vårdar personer med demenssjukdom. Akronymen iDO står för Innovative Digital Training Oppportunities in Dementia for Direct Care Workers. Projektets koordinator är docent Agneta Malmgren Fänge vid CASE.

Susanne Iwarsson

Den 5 november publicerade Sydsvenskan en intervju med professor Susanne Iwarsson, föreståndare för CASE. Läs artikeln (dock endast för Premium-prenumeranter): Rekordmånga hundraåringar i Skåne – så ökar du chansen att bli så gammal
 

case bilden

Centre for Ageing and Supportive Environments

-------------------------------------------------------

CASE är ett forskningscentrum vid Lunds universitet. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus för vår forskning och forskarskola.

Den tvärvetenskapliga forskningen rör frågeställningar kring samspelet mellan miljöaspekter och äldres aktivitet, delaktighet och hälsa. Såväl i Sverige som i andra europeiska länder.

CASE består av forskargrupper från medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten samt Lunds Tekniska Högskola.

Brukarmedverkan är ett centralt inslag i forskningen. CASE har många samarbetspartners både lokalt, nationellt och internationellt.
 

 
KONTAKT:
Professor Susanne Iwarsson
Tel: 046-222 19 40
E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se

Forskningsadministratör Ingrid Hilborn
 Tel: 046-222 1873
 Mobil: 0730-81 57 88
 Epost: ingrid.hilborn@med.lu.se

Kommunikatör Erik Skogh
Tel: 046-222 1978
E-post: erik.skogh@med.lu.se