lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ CASE!

per olof hedvall

Docent Per-Olof Hedvall som är knuten till CASE har på uppdrag av Myndigheten för delaktighet (MFD) kartlagt kunskapsläget inom forskningen kring funktionshinder och delaktighet.
Läs artikeln: Samhällsperspektivet måste in i forskningen om delaktighet
Läs rapporten: Delaktighetsforskning och funktionshinder

ensam ingress

Janicke Andersson och Lisa Ekstam vid CASE debatterar tillsammans med Gabriella Nilsson, docent i etnologi, Lunds universitet, i Göteborgsposten den 10 september. Läs deras inlägg: Stereotyp bild av äldre kan ge fel insatser mot ensamhet

jubileumsingress

Ålderism, kollektivtrafik och kameror i sovrummet. Det är några exempel på ämnen som kommer att beröras den 10 oktober. Då bjuder CASE på både föredrag och utställning inom ramen för Lunds universitets 350-årsjubileum.

Jan Lexell
Jan Lexell.

Professor Jan Lexell, vid forskargruppen Rehabiliteringmedcin och CASE, har utsetts till hedersdoktor vid filosofiska fakulteten, Luleå tekniska universitet.
Läs om utmärkelsen på institutionens hemsida.

sophie joergensen ingress

Sophie Jörgensen, doktorand vid CASE och forskargruppen Rehabiliteringsmedicin, är den första läkaren som disputerar i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet. Hennes avhandling handlar om äldre personer som levt länge med ryggmärgsskada. Den 22 augusti spikade hon sin avhandling: Older adults with long-term spinal cord injury

case bilden

Centre for Ageing and Supportive Environments

-------------------------------------------------------

CASE är ett forskningscentrum vid Lunds universitet. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus för vår forskning och forskarskola.

Den tvärvetenskapliga forskningen rör frågeställningar kring samspelet mellan miljöaspekter och äldres aktivitet, delaktighet och hälsa. Såväl i Sverige som i andra europeiska länder.

CASE består av forskargrupper från medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten samt Lunds Tekniska Högskola.

Brukarmedverkan är ett centralt inslag i forskningen. CASE har många samarbetspartners både lokalt, nationellt och internationellt.
 

 
KONTAKT:
Professor Susanne Iwarsson
Tel: 046-222 19 40
E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se

Forskningsadministratör Ingrid Hilborn
 Tel: 046-222 1873
 Mobil: 0730-81 57 88
 Epost: ingrid.hilborn@med.lu.se

Kommunikatör Erik Skogh
Tel: 046-222 1978
E-post: erik.skogh@med.lu.se