lu.se

BioCARE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

BioCARE

row

BioCARE är ett strategiskt forskningsområde inom cancer som stöds av regeringen och är ett samarbete mellan Lunds och Göteborgs universitet. Det övergripande målet är att stödja både excellent forskning och utbildning med translationellt fokus och samverka med framförallt sjukvård och industri för att nyttiggöra forskningsresultat.


VISION – Öka överlevnaden för cancerdrabbade

MISSION – Bidra till att förbättrade och nya behandlingsformer når cancerdrabbade och att cancervården förbättras

SPECIFIKA MÅL 2016-2020

  • FORSKNING - Främja translationell cancerforskning av högsta internationella kvalitet och underlätta utbyte samt implementering av forskningsresultat mellan preklinisk och klinisk cancerforskning
  • UTBILDNING – Bidra till ökad kvalitet på utbildning för studenter och personal i nära interaktion med forskningen inom
    Grundutbildning
  • Forskarutbildning
  • Fortbildning
  • INNOVATION – Stöd för nyttiggörande av forskningsresultat genom att underlätta och stötta processen från idé till bolagsbildning eller licensiering
  • SAMVERKAN - Underlätta samverkan inom forskning och med sjukvården, andra strategiska forskningsområden, den privata sektorn och allmänheten på lokal, nationell och internationell nivå