lu.se

BioCARE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Organisation

kreispuzzel 1713170 640 png

BioCARE

BioCARE är ett strategiskt forskningsområde (SFO) inom cancer som finansieras direkt av den svenska regeringens budget. SFO:n är ett samarbete mellan Lunds universitet (LU; 70%) och Göteborgs universitet (GU; 30%) samt respektive universitetssjukhus och har en gemensam styrelse vars ledamöter utses av Medicinska fakulteten vid LU. Studentrepresentanterna i styrelsen utses av Medicinska doktorandrådet vid respektive universitet och koordinatorerna utses av rektorerna vid respektive universitet. Koordinatorn vid LU är ordförande i styrelsen.

BioCARE är organiserat som ett öppet nätverk och personal inom cancerområdet på LU, GU eller respektive universitetssjukhus är välkomna att bli en del av BioCARE. Du kan ansluta dig till BioCAREs mejllista (eller gå ur) genom att kontakta Pia Berntsson.

Kontakt

Pia Berntsson, FD
Vetenskaplig samordnare
Lunds universitet
Medicon Village Hus 406
Scheelevägen 2
SE-223 81 Lund
Telefon: + 46 46 222 31 01