lu.se

BioCARE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Kontaktinformation

Pia Berntsson, PhD, Vetenskaplig samordnare
 Pia.Berntsson@med.lu.se
 Medicon Village Hus 406: 311E1 (HS 90)
 Scheelevägen 2
 SE-223 81 Lund
 +46 46 222 31 01