lu.se

BioCARE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Innovation

lamp 2663053 640

Behöver du stöd i innovationsprocessen?

Jag arbetar som affärsutvecklare inom BioCARE med fokus på att nyttiggöra cancerforskning. Min uppgift är att tillsammans med forskare identifiera och värdera kommersiellt gångbara projekt samt underlätta och stötta processen från idé till bolagsbildning eller licensiering. Jag har kontor på Medicon Village (hus 406) och på LU Innovation (Sölvegatan 16).

Kontakta mig gärna om du har en spännande idé eller resultat som du vill diskutera!

Jag har en vetenskaplig bakgrund; MSc i farmaceutisk biovetenskap och PhD i medicinsk mikrobiologi från Göteborgs Universitet. Jag har mer än 7 års erfarenhet inom kommersiell projekt management och affärsutveckling. Innan jag började arbeta på LU Innovation arbetade jag med affärsutveckling på Statens Serum Institut (Köpenhamn) 2008-2014.

Kontakt

Johanna Asklin, FD
Affärsutvecklare
LU Innovation
Sölvegatan 16 | SE-222 00 Lund
Telefon: +46 70 698 57 00

bild johanna asklin png

Avknoppningsföretag

cantagiapng

Besök Cantargia hemsida


akurupharmapng

Besök Akuru Pharma hemsida


sagadiagnostics

Besök SAGA Diagnostics hemsida