lu.se

BioCARE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Forskning

Hög överlevnad efter barncancer – men till vilket pris?

Även om barncancer är sällsynt drabbas årligen ca 350 barn och ungdomar under 18 år. Det är nästan ett barn varje dag. Men med förbättrad behandling överlever 80 % av dessa barn sin cancer.

Men varför får barn cancer? Den gåtan är ännu inte löst. Barn drabbas av andra typer av cancer än vuxna och det är den genetiska slumpen som styr, inte den livsstil de har haft under sitt korta liv.

– Det är inte längre lika lätt att hitta rätt behandling till cancersjuka barn för att ytterligare öka överlevnaden, men vi har mer och mer förstått att titta på vad det är för fel i cancercellen, berättar Lars Hjorth, barnonkolog och docent i pediatrik. Läs mer


I cancerpatienternas tjänst

Lao Saal har en mission – att genom ett enkelt blodprov göra det möjligt att fastställa inte bara om en person har cancer, utan vilken behandling som kan vara mest effektiv och hur väl patienten svarar på behandlingen. Hans tanke är att spåra genetiskt material som smiter från tumörer in i blodomloppet. Läs mer

Information

missionispossible

Mission is possible

Mission is possible är ett digitalt vetenskapsmagasin som tematiskt berättar vilken påverkan forskningen har på världen utanför akademin. Vi lyfter historier om våra 12 strategiska forskningsområdens framgångsrika forskning och hur den hjälper till att möta de samhälleliga utmaningar vi står inför. Läs mer