lu.se

BioCARE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

BioCARE

bactlab bmc

Foto: Kennet Ruona

BioCARE är ett strategiskt forskningsområde inom cancer som stöds av regeringen och är ett samarbete mellan Lunds och Göteborgs universitet. Det övergripande målet är att stödja både excellent forskning och utbildning med translationellt fokus och samverka med framförallt sjukvård och industri för att nyttiggöra forskningsresultat.