lu.se

Bibliotek och IKT

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Hitta vetenskapliga tidskrifter

Elektroniska tidskrifter för anställda och studenter vid Lunds universitet

I vår portal för databaser, e-böcker och elektroniska tidskrifter vid Lunds univeristet, hittar du de tidskrifter som är tillgängliga för dig i fulltext. Du har även tillgång till LUBsearch utanför universitetets nätverk, men du behöver sedan logga in med din Lucat eller ditt studentkonto för att ladda ner själva fulltexten. Klicka på "Hello, Guest. Login fo full access" överst i LUBsearch-fönstret.

Inköpsförslag

Kontakta oss om inköp av nya tidskrifter via vårt frågeformulär: 


Tryckta tidskrifter

På vårt bibliotek i HSC finns några tryckta tidskrifter. Dessa finns sökbara via bibliotekskatalogen Lovisa.

LUBITO – hitta eller beställ inskannade artiklar från UBs tryckta tidskrifter (icke svenskspråkiga)

  • LUBITO  Logga in med ditt studentkonto eller Lucat-id.