lu.se

Bibliotek och IKT

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

E-böcker inom medicin, biomedicin och hälsa

E-böcker: atlas, lexikon & handböcker

Atlaser, lexikon och olika slags handböcker inom medicin, biomedicin och hälsa finns att använda helt fritt eller via biblioteket. De e-böcker som biblioteket köper in hittar du i LUBsearch.

Evidenbaserade guidelines (peer review-granskade) för läkare inom bland annat internmedicin, neurologi, kirurgi och idrottsmedicin


Kursböcker inom medicin, anatomi & biomedicin som e-böcker

Flera mycket utlånade kursböcker inom medicin och biomedicin finns tillgängliga 24/7 som e-bok via plattformen Elsevier Elibrary. Du har tillgång dygnet runt till viktiga titlar som t ex Abbas: Basic Immunology, Rang & Dale's Pharmacology och Kumar: Robbins basic pathology.

Populära och mycket utlånade kursböcker från Elsevier


Läs eller ladda ner din kursbok på Elsevier eLibrary

  • Du kan läsa online med dator, laptop eller läsplatta – eller ladda ner titlar och läsa offline.
  • Enkel navigering via kapitelrubriker.
  • Sökning i innehållet tvärsöver titlarna: man kan söka i ett kapitel, en bok eller hela biblioteket, inklusive bildunderskrifter.

Markera och anteckna, kopiera text och förstora bilder

  • Skapa ett användarkonto: då kan du göra markeringar och anteckningar direkt i böckerna och lägga in bokmärken.
  • Förstora bilder för att kunna se detaljer
  • Klipp och klistr text från en bok och skriv ut (i begränsad omfattning).
  • Länkning på kapitel- och sidnivå från ett LMS till bokens innehåll.

Sökhjälp


Frågor om e-böcker?