lu.se

Bibliotek och IKT

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Databaser inom medicin

Databaser via LUBsearch

I portalen LUBsearch hittar du de viktigaste medicinska databaserna samt uppslagsverk, medicinska ordböcker och e-böcker.

Tillgång till databaser utanför universitetets nätverk
Klicka på "Hello, Guest. Login for full access" överst i LUBsearch-fönstret och logga in med din Lucat eller ditt studentkonto för att nå databasen, ladda ner artiklar eller bilder när du sitter utanför campusnätverket


Databaser inom medicin

PubMed

Via PubMed kan du bland annat söka i artikelreferenser från Medline, den största och mest etablerade medicinska databasen i världen. PubMed innefattar även andra användbara verktyg, t ex MeSH Database för medicinska ämnesord och Single Citation Matcher.

Medicinska ämnesord på svenska och engelska


Embase – klinisk och experimentell forskning, läkemedel och behandlingar

I Embase hittar du material inom klinisk och experimentell forskning, samt forskning om läkemedel och behandlingar. Databasen överlappar i stora delar PubMed.


CINAHL – omvårdnad, vårdvetenskap och arbetsterapi

Databas med cirka 700 000 referenser till artiklar inom omvårdnad, vårdvetenskap och arbetsterapi. Även referenser till avhandlingar och konferensrapporter ingår.


AMED – arbetsterapi, palliativ vård, fysioterapi mm

Artikelreferenser från ca 500 tidskrifter inom arbetsterapi, akupunktur, homeopati, palliativ vård, fysioterapi, chiropraktik, hypnos, holistisk behandling, hospice och osteopati.


Cochrane – systematiska litteraturöversikter från olika randomiserade kliniska försök

The Cochrane Library är en internationell samling databaser, däribland Cochrane Database of Systematic Reviews som innehåller systematiska litteraturöversikter från olika randomiserade kliniska försök.


PsycINFO – psykologi och närliggande ämnesområden

PsycINFO innehåller referenser inom psykologi och närliggande ämnesområden som psykiatri, medicin, omvårdnad och sociologi.