lu.se

Bibliotek och IKT

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Passerkort

Ditt ansvar som student

När du kvitterar ut ett passerkort eller en PAC-nyckel (på HSC) undertecknar du ordningsregler som du förbinder dig att följa. Studenter som bryter mot reglerna kan fråntas rätten att bruka lokalerna efter ordinarie öppettider.

Vi ber dig respektera dina medstudenter när du arbetar i biblioteket efter ordinarie öppettider.

Lämna arbetsplatsen i samma skick som du själv vill hitta den!


BMC

Vill du ha passerkort till BMC, vänd dig till BMC:s reception.
Samma kort gäller för Medicinska fakultetens bibliotek på sjukhuset i Lund.


CRC

Vill du ha passerkort till CRC (och biblioteket) – vänd dig till CRC:s reception. Du måste först fylla i ansökningsformuläret. Tillgängligheten som passerkorten ger utöver öppettiderna gäller under terminstid.

Är du ansluten till forskargrupp på CRC är det forskargruppschefen eller motsvarande som hjälper dig med passerkortsansökan.


HSC

Vill du ha PAC-nyckel till biblioteket på Baravägen - vänd dig till receptionen i Health Science Centre, HSC. För att få din PAC-nyckel deponerar du 150 kr.  Vid återlämning av nyckeln får du tillbaka 100 kr.