lu.se

Bibliotek och IKT

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Välkomna alla nya studenter!

Biblioteksservice, IT och studiemiljöer

Under hela din studietid finns vi här för dig!

Varje utbildningsprogram har en kontaktbibliotekarie, som undervisar i allt från hur du kan söka mest effektivt i medicinska databaser till hur du hänvisar till källor på rätt sätt. Oftast är denna undervisning integrerad i din kurs.

Du kan också boka en bibliotekarie för extra handledning. På våra webbsidor för studenter finns också värdefull information för studier och uppsatsskrivande.

Kom igång med kurslitteraturen – tips på lässtrategier

Läsa akademiska texter

Studentkonto, hemkatalog & trådlöst nätverk

Central IT-support

Kontakta LU Servicedesk för hjälp med studentkonto, trådlöst nätverk, e-post och programvaror.

E-post: servicedesk@lu.se
Telefon (mån-fre 8–17): 046-222 90 00


Var finns Medicinska fakultetens bibliotek?

Medicinska fakulteten har 3 bibliotek, två i Lund och ett i Malmö. Du är välkommen att besöka oss! Vill du hellre ställa din fråga online, går det bra!

I våra informationsdiskar kan du bland annat få hjälp med:

  • Lån av kursböcker och annan referenslitteratur
  • Fjärrlån av böcker & artikelbeställningar
  • Utskrifter & kopiering
  • Hitta vetenskapliga artiklar

Det finns flera andra bibliotek vid Lunds universitet, där du kan låna och lämna dina böcker. Du kan också välja valfritt bibliotek som hämtställe vid reservationer.

Studieplatser & skrivare

Skaffa lånekort & skapa lånekonto

Som student använder du LU-kortet för att låna och reservera böcker. Du behöver först skapa ett lånekonto för att kunna använda LU-kortet som lånekort. Aktivera sedan ditt LU-kort i någon av bibliotekens informationsdiskar.