lu.se

Bibliotek och IKT

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Låna och reservera

Låna böcker: LU-kort som lånekort

Studenter, forskare eller anställda vid Lunds universitet använder LU-kortet för att låna, reservera och beställa fjärrlån. I våra informationsdiskar kan du även låna med legitimation eller RSID-kort.

Låntagare som inte är anknutna till Lunds universitet kan skaffa ett lånekonto genom att besöka ett av våra bibliotek.

Använd PIN-koden för ditt LU-kort för utlåningsautomaten
Låntagare med LU-kort använder den PIN som hör till LU-kortet. Externa låntagare kontaktar våra informationsdiskar för PIN-kod.

Glömt din PIN-kod till LU-kortet?
Gå till LU-kortportalen och logga in med studentkonto eller Lucat:
   •   Mitt LU-kort

Nya studenter och nyanställda

Skapa gärna ett lånekonto innan du går till biblioteket, logga in med din Lucat eller studentkonto, glöm inte att ta med giltig fotolegitimation och ditt LU-kort.

Lånetider

Lånetiden för kurslitteratur är två veckor.

För övrig litteratur är lånetiden 28 dagar med automatiskt omlån om boken ej reserverats av annan låntagare – 5 gånger för studenter och 11 gånger för forskare.

Referenslitteratur får lånas men måste återlämnas samma dag. Lån av referenslitteratur sker i informationsdisken, det fungerar inte i lånemaskinerna.

Du är personligen ansvarig för dina lån och skyldig att notera och respektera lånetidens längd.
Påminnelser och krav via e-post är en extra service. Det finns inte någon garanti att de kommer fram om de skulle fastna i ett spamfilter eller om en server ligger nere.


Förnya lån & reservera böcker

I bibliotekskatalogen LUBcat kan du se på vilket bibliotek böckerna finns, reservera böcker och förnya dina lån, om boken inte är reserverad av annan låntagare. Omlån kan även göras i våra informationsdiskar. Lånetiden kan förnyas även om boken är försenad, om ingen står i kö.

Reservera bok i bibliotekskatalogen

Du kan reservera både utlånade och tillgängliga böcker, men inte tillgängliga kursböcker. Du kan hämta och lämna böcker på valfritt bibliotek, välj avhämtningsställe när du ställer dig i kö på utlånad bok eller när du beställer en tillgänglig bok. Boktransporterna tar cirka 1-3 dagar. När din bok finns inne för avhämtning får du automatiskt ett meddelande via e-post. Boken står kvar för avhämtning i 7 dagar.


Återlämna böcker

På Medicinska fakultetens tre bibliotek har vi låneautomater där du själv kan låna och lämna. Återlämningslådor står utanför biblioteken inne i byggnaderna på BMC, CRC samt HSC. I lådorna kan du lämna böcker när vi har stängt.

Förseningsavgifter kursböcker

Förseningsavgift på 10 kr per försenad kursbok. Förseningsavgiften tas ut från dagen efter lånetidens utgång. Det genereras inga förseningsavgifter på dagar då biblioteket har stängt eller på helger. Förseningsavgifter betalas i informationsdisken på något av våra bibliotek vid BMC, CRC eller HSC. Betalning sker med kort: Visa, MasterCard eller Maestro.

Om du är skyldig 100 kr eller mer i obetalda avgifter är du automatiskt avstängd från nya lån vid samtliga bibliotek inom LU.

Bok som inte återlämnas / Förlorad bok 

Om lån inte återlämnas trots två påminnelser skickar biblioteket en faktura och du som lånat blir skyldig att betala ersättningsexemplar samt bibliotekets hanteringskostnader (300 kr). Återlämnas boken efter att räkning skickats ut behöver räkningen inte betalas, dock förseningsavgift på boken. Likaså är du ersättningsskyldig om en bok du lånat blivit så förstörd att den måste kasseras.