lu.se

Bibliotek och IKT

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

LU-kort och låneregler

LU-kort för att låna och beställa fjärrlån

Student, forskare eller anställd vid Lunds universitet använder LU-kortet för att låna, reservera och beställa fjärrlån. Du kan använda LU-kortet för att låna på samtliga bibliotek inom Lunds universitet. LU-kortet har flera funktioner: ID-kort inom Lunds universitet, passerkort och lånekort

De gamla lånekorten gäller inte längre. Det går att använda RS-id kort fsom lånekort, men inte i utlåningsutomaterna.

Använd PIN-koden till ditt LU-kort för utlåningsautomaten

Låntagare med LU-kort använder den PIN som hör till LU-kortet. Externa låntagare behöver lägga till en PIN-kod, vänd dig till informationsdisken!

Glömt din PIN-kod till LU-kortet?
 Gå till LU-kortportalen och logga in med studentkonto eller LUCAT:

   •   Mitt LU-kort

Nya studenter och nyanställda

Nya studenter och nyanställda måste först skaffa ett LU-kort samt skapa ett lånekonto för att kunna använda sitt LU-kort som lånekort. Besök därefter ett av våra bibliotek för att komplettera en del uppgifter, och ta med dig LU-kortet.


Skaffa LU-kort

Du kan hämta ut ditt LU-kort på flera kortstationer på universitetetsområdet i Lund, på CRC i Malmö och Campus Helsingborg. Glöm inte att ta med ett ID-kort!

Nya studenter i CRC som ännu inte har behörighet till CRC, måste först fylla i en behörighetsbeställning. Kontakta CRC-receptionen vid frågor!


Låneregler

Lånetider

Lånetiden för kurslitteratur är två veckor. För övrig litteratur är lånetiden för studenter 182 dagar och för forskare/medarbetare vid LU 364 dagar, men boken kan krävas in efter 28 dagar om boken reserverats av annan låntagare.

Du ansvarar för dina lån

Du är personligen ansvarig för dina lån och skyldig att notera och respektera lånetidens längd. Observera att påminnelser och krav via e-post enbart är en extra service – det är alltid ditt ansvar som lånar att själv notera lånetiden. Det är viktigt att du har en fungerande e-postadress då lånemeddelanden och krav endast skickas som e-post.


Förseningsavgifter kursböcker

Förseningsavgift på 10 kr per försenad kursbok. Förseningsavgiften tas ut från dagen efter lånetidens utgång. Det genereras inga förseningsavgifter på dagar då biblioteket har stängt eller på helger.

Om du är skyldig 100 kr eller mer i obetalda avgifter är du automatiskt avstängd från nya lån vid samtliga bibliotek inom LUB. För varje försenad bok kan man bli skyldig högst 280 kr, alltså 28 dagars avgift.

Förseningsavgifter betalas i informationsdisken på något av våra bibliotek vid BMC, CRC eller HSC. Betalning sker med kort: Visa, MasterCard eller Maestro.

Bok som inte återlämnas / Förlorad bok 

Om lån inte återlämnas trots två påminnelser skickar biblioteket en faktura och du som lånat blir skyldig att betala ersättningsexemplar samt bibliotekets hanteringskostnader (300 kr). Återlämnas boken efter att räkning skickats ut behöver räkningen inte betalas, dock eventuell förseningsavgift på boken.

Om du på något sätt förlorar en bok du lånat blir du ersättningsskyldig. Likaså är du ersättningsskyldig om en bok du lånat blivit så förstörd att den måste kasseras.

Kontakt

Hitta till LU-kortstationerna!

Support LU-kort

Ställ dina frågor till: lukortet@lu.se