lu.se

Bibliotek och IKT

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Låna och beställa


Låna och reservera

LU-kort som lånekort för studenter och anställda

Student, forskare eller anställd vid Lunds universitet använder LU-kortet för att låna, reservera och beställa fjärrlån. De gamla lånekorten gäller inte längre. Det går att använda RS-id kort som lånekort, men inte för utlåningsautomaten.

Nya studenter och nyanställda måste först hämta ut sitt LU-kort och skapa ett lånekonto för att kunna använda sitt LU-kort som lånekort, besök sedan våra bibliotek för att komplettera uppgifter – ta med dig ditt LU-kort.

Du kan hämta ut ditt LU-kort på flera kortstationer på universitetetsområdet i Lund, på CRC i Malmö och Campus Helsingborg. Glöm inte ID-kort!

Låntagare som inte är anknutna till Lunds universitet får ett lånekort för externa låntagare. De gamla lånekorten gäller inte längre, och måste bytas ut. Kontakta våra bibliotek för att få ett nytt lånekort och din PIN-kod till lånemaskinen. Nya låntagare måste först skapa ett lånekonto.

Använd PIN-koden för ditt LU-kort för utlåningsautomaten

 Låntagare med LU-kort använder den PIN som hör till LU-kortet. Externa låntagare behöver lägga till en PIN-kod, vänd dig till informationsdisken!

Glömt din PIN-kod till LU-kortet?
Gå till LU-kortportalen och logga in med studentkonto eller LUCAT:
   •   Mitt LU-kort

Reservera böcker och förnya lån i bibliotekskatalogen Lovisa

I den gemensamma bibliotekskatalogen Lovisa kan du se vid vilket bibliotek böckerna finns och reservera böcker, och förnya dina lån. 

Logga in på ditt konto i bibliotekskatalogen
Om du tidigare hade loggade in med personnummer + eget valt lösenord, kan du fortsätta använda detta. Hade du istället det gamla lånekortsnumret som användarnamn + personnummer som lösenord, är ditt 12-siffriga personnummer ditt nya användarnamn och du behöver skapa ett nytt lösenord:

   •  Skapa och återställ lösenord för Lovisa 


Återlämna böcker

På Medicinska fakultetens tre bibliotek har vi låneautomater där du själv kan låna och lämna. Återlämningslådor står utanför biblioteken inne i byggnaderna på BMC, CRC samt HSC. I lådorna kan du lämna böcker när vi har stängt.