lu.se

Bibliotek och IKT

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Ranka Steingrimsdottir

Bibliotekarie

Kontaktbibliotekarie för omvårdnadsutbildningarna tillsammans med Monica Landén

Kontakt

E-post: Ranka.Steingrimsdottir@med.lu.se

Telefon: 046-222 18 75

Postadress: Lunds universitet, Medicinska fakultetens bibliotek, Box 157, 221 00 Lund

Hämtställe: 65

Ranka Steingrimsdottir