lu.se

Bibliotek och IKT

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Biblioteksservice för anställda vid SUS Malmö

Medicinska fakultetens biblioteksservice till anställda vid SUS-Malmö upphör per den 1 juli 2016.


Sjukhusbiblioteket ger service till dig som anställd på SUS


Utlån av böcker från Lunds universitet

Du kan fortsätta att låna böcker från Medicinska fakultetens bibliotek och från andra bibliotek vid Lunds universitet med Lunds universitets lånekort. Har du inget lånekort, är du välkommen att ansöka om ett lånekort hos oss!

Du kan beställa de flesta böcker från Lund till Medicinska fakultetens bibliotek CRC via bibliotekskatalogen. Vi hjälper dig så klart även i informationsdisken.

SUS-rummet på plan 10

Datorrummet med Region-datorer för litteratursökning på plan 10 i CRC-biblioteket upphör. Vi hänvisar till Sjukhusbiblioteket bakom CRC-aulan på plan 10, hus 93. Där finns datorer att boka och använda för SUS-anställda. De har även region-datorer till utlån.

Kontakt

Sjukhusbiblioteket

Telefon: 040-33 80 30
(intern anknytning: 38030) 
E-post: sjukhusbiblioteket.sus@skane.se


Medicinska fakultetens bibliotek - CRC

Telefon: 040- 39 15 00
 E-post: bibliotek.malmo@med.lu.se