lu.se

Barns och familjers hälsa

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Utbildning

Klassrum barnkardiologi

Forskargruppens medarbetare deltar i undervisningen av studenter på så väl grund- som masternivå inom det hälso- och vårdvetenskapliga området.

  • Grundutbildning
  • Masterprogram inom omvårdnad, reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, samt sjukgymnastik.

Forskargruppens medarbetare ansvarar för program och kurser inom sjuksköterskeutbildning, specialistutbildning till barnmorska, barnsjuksköterska och psykiatrisjuksköterska.

Vi är också engagerade i pedagogisk utbildning inom ramen för medicinska fakultetens utbildning för medarbetare, MedCul.