lu.se

Barns och familjers hälsa

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Grunda Sunda Vanor - Skåne

Litet barn gungar

Barnhälsovården har i sitt uppdrag att främja hälsosamma levnadsvanor och er sjuksköterska på Barnavårdscentralen (BVC) samtalar återkommande om mat, rörelse/ lek, sömn och tandhälsa.

Arbetet med att främja hälsosamma levnadsvanor behöver starta redan i fosterlivet och i tidig barndom för att sedan fortsätta under hela skolperioden och genom hela livet. Vid hälsosamtalen vid era besök på BVC lyfts betydelsen av hälsosamma levnadsvanor.

Vid 4 års hälsobesök på BVC använder er sjuksköterska Grunda Sunda Vanors bildmaterial som syftar till att främja och öka barnets delaktighet i hälsosamtalet. Genom att använda bilderna i samtalet med barnet ges möjlighet till att ta del av barnets erfarenheter. Man får därmed en inblick i hur barnet upplever, tänker och känner i hälsofrågor.

I Skåne pågår denna studie för att utvärdera en samtalsmodell för att främja hälsosamma levnadsvanor och förebygga övervikt hos förskolebarn.