lu.se

Barns och familjers hälsa

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Barns och familjers hälsa

Vår forskargrupp bedriver forskning inom pediatrisk vård och omsorg. Mer specifikt riktas vår forskning mot barn med långvariga sjukdomar och deras familjer, t ex cancer, cerebral pares, diabetes, hjärtsjukdom, HIV, spädbarnskolik och övervikt. Forskningen sker i ett nära samarbete med hälso- och sjukvården.

Brett fokus
Vi har fokus på behov, deltagande i vård och beslut, fysisk aktivitet, övergång från barn till vuxenvård, åtgärder som förebygger ohälsa och familjeinterventioner i hälso- och sjukvård som stöder och utvecklar barnets och familjens hälsa.

Flervetenskapligt perspektiv
Forskargruppen har ett flervetenskapligt och multidisciplinärt perspektiv och barnsjuksköterskor, barnmorskor, läkare, psykiatri- och röntgensjuksköterskor, fysioterapeuter  och hälsoekonomer deltar i forskningen. Även psykologer, etnologer och teknologer är kopplade till forskargruppen.

Praktisk betydelse
Forskningen och implementeringen av forskningsresultaten i praktisk hälso- och sjukvård har visat sig ha stor betydelse för enskilda barn och deras familjers möjligheter att leva med sjukdom eller ohälsa. Den har också fått betydelse för hälso- och sjukvårdsorganisationer som kan ge ett bättre omhändertagande till mindre kostnad.

LUC3 (Lund University Child Centered Care)
Inom ramen för ett sexårigt programstöd från Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) är forskningen koncentrerad inom tre forskningsområden: Främja hälsa i den tidiga barndomen genom att stödja föräldrar och barn, sjukhusbaserad hemsjukvård för barn med långvarig sjukdom och kunskapsutveckling kring införandeprocesser av barncentrerad vård.

Finansiärer
Forskningen finansieras av bland annat Forte, Vetenskapsrådet, Barncancerfonden, SIDA, Barndiabetesfonden, Region Skåne samt olika forskningsstiftelser som Crafoord, Ekhaga, Ekdahl och Josef och Linnea Carlsson.
 

Inger Hallstrom

Forskargruppschef
Professor Inger Hallström
046-222 18 96
inger.hallstrom@med.lu.se

NYHETER                    

Facebook