lu.se

BAGADILICO

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

BAGADILICO – Spetsforskning om Parkinsons och Huntingtons

Parkinsons sjukdom och Huntingtons sjukdom orsakas av att vissa nervceller i den del av hjärnan som kallas basala ganglierna dör.

Vårt mål är att utveckla och förbättra behandlingar för sjukdomarna och att öka livskvaliteten för patienter och anhöriga.

Nyheter

Det saknas idag fortfarande viktiga pusselbitar för att vi ska kunna förstå vad som driver sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons. Ett avgörande hinder för forskare är att det inte går att undersöka en levande hjärncell hos någon som drabbats. Genom ett nytt ”recept” för cellomvandling har forskare i Lund hittat ett sätt att i stor skala producera sjuka, åldrade hjärnceller, i en cellodlingsskål. Efter en biopsi på patienten transformeras hudcellerna till hjärnceller som effektivt imiterar sjukdomstillståndet och patientens ålder. Att cellerna nu kan framställas i stora antal innebär att forskarna kan genomföra en rad experiment som tidigare inte varit möjliga.

niklas marklund foto olle dahlbaeck
Niklas Marklund, Foto: Olle Dahlbäck

Harvard University, september 1990. En långväga gäststudent tar plats i auditoriet för en av sina första föreläsningar. Nog stack västerbottningen ut lite grann bland bänkgrannarna från USA:s olika hörn. Nyfikenheten på den amerikanska kulturen hade lett till att han hade bett sin mentor, professorn i anestesiologi på Umeås Universitetssjukhus, att se om det gick att fixa en plats på Ivy League-universitetet. Snart skulle Niklas Marklund ångra att han gjort resan över Atlanten. Om så bara för en stund.

Den 11 april uppmärksammade Lunds universitet Världsparkinsondagen, i samarbete med patientorganisationen Parkinson Skåne. Närmre 500 personer hade samlats på Scandic Star Hotel i Lund för att lyssna på föredrag, byta erfarenheter och få en chans att diskutera direkt med forskarna. Temat för dagen var ’Vardagen med Parkinsons’. De ämnen som togs upp var ’patientnära’ och rörde allt från gångsvårigheter och sväljsvårigheter till blodtrycksfall och störningar i tankeförmågan.

För ett par årtionden sedan bevisade forskare att nya hjärnceller bildas i den vuxna hjärnan. Sedan upptäckten har man försökt förstå vilka roller dessa nyfödda hjärnceller spelar. En sak vet vi säkert, att nyproduktionen av nervceller bromsas i flera hjärnsjukdomar, såsom Alzheimers och Parkinsons. En ny studie från Lunds universitet visar nu att autofagi - cellens förmåga att omvandla förbrukade proteiner till energi - spelar en viktig roll i de nybildade hjärncellernas resa mot sin slutdestination.

Under 2017 firar European Research Council (ERC) 10 år, något som uppmärksammas på olika sätt runt om i Europa. ERC:s uppdrag är att främja forskning av högsta kvalité genom omfattande och långsiktig finansiering. Anslagen söks i internationell konkurrens med vetenskaplig excellens som enda urvalskriterium. Möt BAGADILICO's forskare som under de gångna 10 åren erhållit anslag från ERC.