Medicinska fakulteten har ny webbadress

Medicinska fakultetens externa webbplats på denna adress:


Intramed

Medicinska fakultetens webbplats för medarbetare (Intramed) finns kvar på samma adress som tidigare

Om du har frågor, vänligen kontakta webbredaktionen@med.lu.se.

Information in English