lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

2018-04-19

Framgångsrik forskning kräver bra verktyg

Utan bra och varierad forskningsinfrastruktur stannar min forskning, säger professor Malin Parmar. Professor Malin Parmar är en av fakultetens framgångsrika forskare som har publicerat många vetenskapliga artiklar och har fått stora bidrag från EU, VR etc. Hade det inte funnits eller gått att skapa de infrastrukturer som jag behöver, så hade jag flyttat dit det fanns. Annars hade j  [...]