lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

2019-01-09

Hallå där, Christer Fåhraeus…

… den 12 januari doktorerar du vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap på en avhandling om hjärnans sensorimotoriska funktioner. Din avhandling spänner över frågor om inlärning, minnen, smärtreflexer – och vilken betydelse kloridjoner har för nervcellernas kommunikation. Vad väckte ditt intresse för neurovetenskapen? [...]