lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten

Klinisk forskarskola

Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet ska genomföra en forskarskola för klinisk verksamma läkare under hösten och vintern 2014-2015. Läkare inom Region Skåne, som är registrerade doktorander, har möjlighet att delta i kursen.

Mer info

Anmälningar av tilltänkta deltagare sker genom verksamhetschefer och ska nå Anette.Saltin@med.lu.se senast den 30 april 2014.

utbildning paa forskarnivaa

Våra forskarstudenter, eller doktorander som de oftast kallas, utbildar sig för att en dag kunna bidra till medicinska framsteg som förbättrar livet för människor världen över. På denna webbplats hittar du allt du behöver veta för att påbörja din forskarkarriär.

En doktorsexamen motsvarar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng), och är den högsta akademiska examen vid ett universitet. På Medicinska fakulteten kan erbjuda en stimulerande miljö med forskning som spänner över ett brett fält från experimentell forskning till patientnära klinisk forskning. Att vara doktorand vid fakulteten innebär också många samarbetsmöjligheter och tillfällen till intressanta stimulerande möten och vetenskapliga diskussioner.