lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Studera utomlands

Under din tid som student vid Medicinska fakulteten har du möjlighet att studera utomlands. Utlandsstudier ger dig fantastiska möjligheter att lära känna en annan kultur och se hur sjukvården fungerar i andra länder.

Välj ditt utbildningsprogram och se dina möjligheter!

faaglar