lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Program - avancerad nivå

Intresserad av att forska, fördjupa eller bredda din kunskaper och färdigheter?

När du har en kandidatexamen kan du bredda eller fördjupa dina kunskaper och färdigheter genom att läsa vidare på avancerad nivå. Genom att vidareutbilda dig ökar du din kompetens och din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Avklarade studier på avancerad nivå är dessutom ett krav för att bli antagen till studier på forskarnivå. 

 

Våra magister- och masterprogram