lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Program - avancerad nivå

Om du har en kandidatexamen kan du läsa vidare på avancerad nivå. 

Studier på avancerad nivå omfattar ett till två års
studier och bygger på kunskaper från grundnivån.

Magister- eller masterprogram

På Medicinska fakulteten kan du på avancerad nivå läsa magister- eller masterprogram i:

Specialisering för sjuksköterskor

Du som har en sjuksköterskeexamen kan vidareutbilda dig på avancerad nivå: