lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Tjeckien

Univerzita Karlova v Praze

Undervisningen sker på engelska!

Ämnen som kan läsas i Prag: 

T7 - funkar utmärkt:  ÖNH, oftalmologi och reumatologi.
Tips! Passa på att delta i tropiskmedicin-kursen som extrakurs, hålls av en intressant läkare!


Univerzita Palackého V Olomouci

Undervisningen sker på engelska!

Möjlighet att göra projektarbete inom cellbiologi, microbiologi och patologi.

tjeckien

Läs tjeckiska innan du påbörjar dina studier!

VIll du veta mer?

foelj oss paa facebook medium