lu.se

Translationell medicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

De kan vara reumatisk sjukdom på spåren

2012-03-09

I den reumatiska sjukdomen SLE attackeras kroppen av det egna immunförsvaret, men hittills har ingen kunnat förklara varför. Nu kan forskare vid Lunds universitet vara en förklaring på spåren.

Idén till studien uppstod efter att en tysk forskargrupp för några år sedan upptäckt en helt ny företeelse i kroppens immunförsvar, s.k. NETs (Neutrophil Extracellular Traps).

 - NETs är ett av kroppens vapen mot kraftiga infektioner. En del av immunförsvarets celler kastar då ut ett nät av DNA och proteiner med uppgift att oskadliggöra främmande bakterier och virus. I normala fall bryter kroppen ner nätet efter fullgjort uppdrag, men vi upptäckte att hos en del av SLE-patienterna sker inte detta. Vi ville undersöka ifall komplementsystemet på något vis är delaktigt, berättar Jonatan Leffler doktorand vid Lunds universitet.

Anna Blom och Jonatan Leffler. Foto: Kaisa Happonen

Anna Blom och Jonatan Leffler.

 

Ond cirkel uppstår

Komplementsystemet är en del av immunförsvaret, som i samband med en del reumatiska sjukdomar kan bli överaktivt. Då ökar också risken för inflammation, t.ex. i leder och brosk. Jonatan Leffler och hans kolleger undersökte därför ett i kroppen vanligt förekommande protein (C1q) som ingår i komplementsystemet och huruvida det binds till NET. Det visade sig att hypotesen stämde.

- Förutom inflammationsrisken tyder resultaten också på att komplementsystemet stimulerar produktion av antikroppar som skyddar NET och försvårar nedbrytningen av det. Därmed kan NETs finnas kvar längre i kroppen och binda till sig ännu fler komplementproteiner som skapar mer inflammation och besvär hos SLE-drabbade. Det blir en ond cirkel, säger Jonatan Leffler.

 

Samband med patienternas skov

Förloppet upptäcktes hos de SLE-patienter som hade den allvarligaste graden av sjukdomen med bl.a. njurproblem och inflammation, vilket motsvarade ungefär en tredjedel av den undersökta gruppen. Forskningen visade också att kroppens förmåga att bryta ner NET varierade över tid. Dålig förmåga att bryta ner NET kunde kopplas till patienternas skov, något som styrker teorin.

- Undersökningsmetoden ökar möjligheterna att bestämma vilken typ av SLE patienten har, och skulle därför kunna leda till bättre diagnostik. Det finns också goda skäl att forska vidare kring om det går att utveckla läkemedel som kan bryta ner NET hos patienterna, säger Jonatan Leffler.

Jonatan Leffler har genomfört studien tillsammans med Anna Blom, professor i medicinsk proteinkemi, båda två verksamma vid institutionen för laboratorienmedicin i Malmö samt Anders Bengtsson, läkare och docent i reumatologi vid institutionen för kliniska vetenskaper i Lund.

Studien har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Immunology’s nätupplaga. 

Artikel: Neutrophil Extracellular Traps That Are Not Degraded in Systemic Lupus Erythematosus Activate Complement Exacerbating the Disease
Publikation: http://www.jimmunol.org/

Fakta/SLE (Systematisk lupus erythematosus)
SLE är en kronisk reumatisk sjukdom där kroppens immunförsvar angriper vävnader och organ. Exempel på symptom är hudrodnader, ledbesvär, njurproblem  och organinflammation. Ca 90 procent av de drabbade är kvinnor. I Sverige beräknas ungefär 6 000 personer lida av SLE.

Text: Björn Martinsson
Bild: Kaisa Happonen