lu.se

Translationell medicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Anslag ger möjlighet till fördjupning i barncancer

2012-02-14

En av institutionens postdok-forskare är extra glad just nu – Daniel Bexell som erhållit ett anslag som räcker till två års fortsatt forskning kring barncancer.

- Jag är jätteglad. Det här ger förutsättningar att forska i två år utan att fundera över finansieringen och jag ser det också som det första steget mot vad som förhoppningsvis ska bli en egen forskargrupp i framtiden, säger Daniel Bexell.

Anslaget kommer från Barncancerfonden, och Daniel Bexell har nu möjlighet att fortsätta sin barncancerforskning enlig ett program som han lagt upp själv.

Porträttfoto av Daniel Bexell.

Daniel Bexell

I sin forskning fokuserar han på neuroblastom, som uppstår i binjurarna och är en av de vanligaste cancerformerna bland barn.  Den grundläggande utmaningen är att bättre förstå hur cancern metastaserar, dvs. sprider sig, i kroppen. Forskningen sker i samarbete med Lund University Bioimaging Center.

Daniel Bexell är även legitimerad läkare och har tidigare kombinerat sin forskning med kliniskt arbete, något han hoppas kunna återgå till längre fram. De närmaste två åren är det dock forskning på heltid som gäller.  Doktorsavhandlingen, som han disputerade på vid Lunds universitet, handlade om hjärntumörer.

På institutionen för laboratoriemedicin i Malmö tillhör han Sven Påhlmans forskargrupp.  Sven Påhlman, professor i molekylär medicin, fick även han nyligen ett anslag från Barncancerfonden om sammanlagt 2,7 miljoner kr till neuroblastomforskning.

Text: Björn Martinsson
Foto: Privat