lu.se

Translationell medicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Institutionen för translationell medicin

Välkommen till Institutionen för translationell medicin! Institutionen tillhör medicinska fakulteten vid Lunds universitet och är strategiskt placerad tillsammans med Skånes universitetssjukhus och Region Skånes laboratoriemedicinska verksamhet i centrala Malmö. 

Här har vi bland annat ett nära samarbete med en av Europas nyaste och modernaste infektionskliniker. Ett 25-tal forskargrupper – varav några världsledande – ägnar sig åt forskning  inom bland annat cancer, mikrobiologi, urologi och reproduktionsmedicin.

Institutionen ansvarar också för delar av läkarutbildningen på grundnivå som Lunds universitet bedriver i Malmö.

Nya avhandlingar


Porträttfoto av Linus Kvist. Foto: Björn Martinsson
Balans mellan X och Y var rubbad

2015-05-04 Miljögifter som PCB och PFAS får vi i oss genom kosten. I en ny avhandling har Linus Kvist undersökt samband med balansen mellan Y- och X-kromosombärande spermieceller. 


Nya rön om förändringar i matstrupen

2015-04-20 Ett förstadium som i en del fall leder till körtelcancer i matstrupen är körtelmetaplasi. Ester Lörinc lägger fram nya kunskaper inom fältet.

Aktuellt


Porträttfoto av Sophia Zackrisson och Krstina Lång.
Ny 3D-metod upptäcker bröstcancer

2015-05-05 En ny stor undersökning visar att en tredimensionell screeningmetod kan främja tidig upptäckt av bröstcancer.

Studien av Sophia Zackrisson och Kristina Lång publiceras av European Radiology.


Malmö Cancer Center-anslag fördelat

2015-04-29 Malmö Cancer Centers (MCC) anslag för forskning 2015 tilldelas Maria Alvarado Kristensson och Pontus Timberg, båda vid institutionen för translationell medicin.


Cancerforskning stärks med lektorat

2015-04-29 Cancerforskningen vid institutionen stärks med två lektoratstjänster inom tumörimmunologi. Cancerforskarna Karin Leandersson och Jenny L Persson får nu stabilare förutsättningar för sin forskning.


Ut- och inandningsprov. Foto: Björn Martinsson

Ny teknik i forskningsstudie

2015-04-13 En ny metod som kan öka möjligheten att upptäcka lungsjukdom provas under våren i forskningsstudien SCAPIS. Institutionens professor Per Wollmer är en av dem som tagit fram och utvecklar tekniken.


Äldre män med allvarlig prostatacancer underbehandlas

2015-03-24 Nya forskningsresultat från Ola Bratt visar att äldre män med prostatacancer av högrisktyp utan spridning ofta underbehandlas.


Nya kliniska forskningstjänster till institutionen

2015-03-18 Fredrik Liedberg och Sophia Zackrisson har tilldelats varsin klinisk forskningstjänst från Cancerfonden.


Strålningsforskare i övning på tågstation

2015-03-18 Den 17 mars genomförde Länsstyrelsen tillsammans med andra myndigheter övningen Gertrud vid Svågertorps station i Malmö. Forskare från gruppen för medicinsk stårlningsfysik var med när beredskapen testades.


HIV - ett virus med många sidor

2015-01-28 Skillnaderna i sjukdomsförloppet kan bli stora beroende på vilket HIV-virus som ligger bakom - HIV-1 eller HIV-2 med därtill hörande subtyper. Angelica Palm i professor Patrik Medstrands forskargrupp har undersökt fenomenet.


VR-anslag till forskning om bröstmjölksprotein

2015-01-24 Forskning pågår kring hur bröstmjölksproteinet HAMLET kan användas vid behandling av cancer. Med hjälp av ett anslag på drygt 13 miljoner kronor från Vetenskapsrådet ska Anders Håkansson nu undersöka bröstmjölksproteinets roll vid luftvägsinfektioner. 


Anders Håkansson installerades som professor

2014-11-10 Infektionsforskaren Anders Håkansson installerades den 7 november 2014 som professor vid universitetet.


Nya anslag till forskare vid institutionen

2014-11-06 Flera forskare vid institutionen har nyligen beviljats anslag från Vetenskapsrådet respektive Cancerfonden.


Institutionens HIV-forskning uppmärksammas

2014-11-03 Läs artikel i Sydsvenska Dagbladet om HIV-forskningen som professor Patrik Medstrand och hans kolleger bedriver.


Porträttfoto av Anna Blom. Foto: Apelöga
Oväntad upptäckt gav miljoner

2014-10-02 Professorn Anna Blom får 29 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. En oväntad koppling mellan kroppens immunförsvar och insulinceller ligger bakom anslaget.


Porträttfoto av Anders Håkansson.
Ny professor i infektionsmedicin på plats

2014-09-16 Infektionsmedicin som forsknings- och undervisningsfält har förstärkts med en ny professur på institutionen. Anders Håkansson från Buffalo, New York i USA forskar bl.a. kring luftvägsbakterier och antibiotika.


Prostatacancer - måltavla och behandling

2014-08-18 I en ny artikel i PNAS presenteras en tänkbar måltavla och möjlig substans för behandling av prostatacancer. Bakom fynden finns bl.a. Julius Semenas, forskarstudent vid institutionen.


Protein E bildas av två olika molekyler (blått+rött). På bilden har Haemophilus även bundit järn (grönt) till molekylen.  De nya forskningsrönen visar att bakterierna med hjälp av detta protein kan flytta livsnödvändigt järn mellan sig.

Nytt fynd av listiga luftvägsbakterier

2014-08-05 I ny forskning från institutionen visas för första gången hur luftvägsbakterier kan hjälpa varandra med påfyllnad av livsnödvändigt järn. Fynden publicerades nyligen i International  Journal of Medical Microbiology.

 

   

Fler aktuella avhandlingar