lu.se

Translationell medicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Institutionen för translationell medicin

Välkommen till Institutionen för translationell medicin! Institutionen tillhör medicinska fakulteten vid Lunds universitet och är strategiskt placerad tillsammans med Skånes universitetssjukhus och Region Skånes laboratoriemedicinska verksamhet i centrala Malmö. 

Här har vi bland annat ett nära samarbete med en av Europas nyaste och modernaste infektionskliniker. Ett 25-tal forskargrupper – varav några världsledande – ägnar sig åt forskning  inom bland annat cancer, mikrobiologi, urologi och reproduktionsmedicin.

Institutionen ansvarar också för delar av läkarutbildningen på grundnivå som Lunds universitet bedriver i Malmö.

Ny avhandling


Porträttfoto av Farshid Jalalvand. Foto: Björn Martinsson
Smart bakterie i luftvägarna

2015-02-03 Bakterien Haemophilus influenzae finns i luftvägarna och kan orsaka såväl lindriga infektioner som livshotande sjukdomar. Farshid Jalalvand har undersökt de molekylära mekanismerna hos den smarta bakterien.


Porträttfoto av Kishan Bellamkonda. Foto: Björn Martinsson
Nya ledtrådar om cancerfrämjande celler

2015-01-13 Vad är det som styr de cancerfrämjande cellerna och startar de processer som senare leder till tjocktarmscancer? Kishan Bellamkonda har studerat detta.

Aktuellt


HIV - ett virus med många sidor

2015-01-28 Skillnaderna i sjukdomsförloppet kan bli stora beroende på vilket HIV-virus som ligger bakom - HIV-1 eller HIV-2 med därtill hörande subtyper. Angelica Palm i professor Patrik Medstrands forskargrupp har undersökt fenomenet.


VR-anslag till forskning om bröstmjölksprotein

2015-01-24 Forskning pågår kring hur bröstmjölksproteinet HAMLET kan användas vid behandling av cancer. Med hjälp av ett anslag på drygt 13 miljoner kronor från Vetenskapsrådet ska Anders Håkansson nu undersöka bröstmjölksproteinets roll vid luftvägsinfektioner. 


Anders Håkansson installerades som professor

2014-11-10 Infektionsforskaren Anders Håkansson installerades den 7 november 2014 som professor vid universitetet.


Nya anslag till forskare vid institutionen

2014-11-06 Flera forskare vid institutionen har nyligen beviljats anslag från Vetenskapsrådet respektive Cancerfonden.


Institutionens HIV-forskning uppmärksammas

2014-11-03 Läs artikel i Sydsvenska Dagbladet om HIV-forskningen som professor Patrik Medstrand och hans kolleger bedriver.


Porträttfoto av Anna Blom. Foto: Apelöga
Oväntad upptäckt gav miljoner

2014-10-02 Professorn Anna Blom får 29 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. En oväntad koppling mellan kroppens immunförsvar och insulinceller ligger bakom anslaget.


Porträttfoto av Anders Håkansson.
Ny professor i infektionsmedicin på plats

2014-09-16 Infektionsmedicin som forsknings- och undervisningsfält har förstärkts med en ny professur på institutionen. Anders Håkansson från Buffalo, New York i USA forskar bl.a. kring luftvägsbakterier och antibiotika.


Prostatacancer - måltavla och behandling

2014-08-18 I en ny artikel i PNAS presenteras en tänkbar måltavla och möjlig substans för behandling av prostatacancer. Bakom fynden finns bl.a. Julius Semenas, forskarstudent vid institutionen.


Protein E bildas av två olika molekyler (blått+rött). På bilden har Haemophilus även bundit järn (grönt) till molekylen.  De nya forskningsrönen visar att bakterierna med hjälp av detta protein kan flytta livsnödvändigt järn mellan sig.

Nytt fynd av listiga luftvägsbakterier

2014-08-05 I ny forskning från institutionen visas för första gången hur luftvägsbakterier kan hjälpa varandra med påfyllnad av livsnödvändigt järn. Fynden publicerades nyligen i International  Journal of Medical Microbiology.

 

   

Fler aktuella avhandlingar