lu.se

TEDDY-studien

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Välkommen till TEDDY-studien

teddy logo

TEDDY-studien är ett forskningsprojekt som försöker ta reda på vad det är som gör att barn får typ 1-diabetes.

Även om man har lämnat TEDDY-studien är man välkommen tillbaka.

Aktuellt


Recept från Tyskland!

Precis som i Sverige delar TEDDY-barnen  i Tyskland med sig av sina favoritrecept. Nu har vi fått några av dessa hit till Sverige.

Du hittar dem här: klicka på länken


Den 23 sep -16 disputerade TEDDY- studiens enhetschef och nutritionskoordinator Carin Andrén Aronsson!
 

carin andren aronsson juni 2016

Hennes avhandling ²Infant Feeding Practices and the Risk of Celiac
Disease² handlar om celiaki eller glutenintolerans, som det också kallas.
Närmare bestämt om samband mellan barns matvanor upp till två års ålder
och risken att få celiaki.
Resultatet av Carins avhandling är att tidpunkten för glutenintroduktion
inte kan kopplas till en ökad risk för celiaki. Däremot kan ett högt intag
av gluten innan två års ålder kopplas till ökad risk. Detta gäller om
barnen redan har en genetisk risk att få celiaki.
Carin försvarade sin avhandling med den äran inför ett fullsatt auditorium
på Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Opponent var professor Luisa Mearin
från Leiden University i Holland.
Grattis till din doktorsexamen Carin!"

TEDDY publikation nr 53

Media skriver. Följ länken här:


Filminspelning av denna informationsträff kommer du inom kort att hitta här.

foeredragshaallare info traeff 2016

Unikt tillfälle i Kristianstad (11/9), Helsingborg (12/9) och Malmö (13/9).

för TEDDY-familjer och andra intresserade.

Gästföreläsare Professor Joseph Petrosino från Baylor College of Medicine, Houston, Texas kommer till TEDDY Sverige enbart för att berätta om hur bajsproverna från TEDDY-barnen har undersökts och vilka upptäckter som har gjorts. Undersökningen av TEDDY-barnens bajs är världens största studie av sitt slag.

Professor Åke Lernmark berättar om de nya rönen hur autoantikroppar triggas och doktorand Carin Andrén Aronsson informerar om varför barn i TEDDY-studien kan få glutenintolerans.

Läs och anmäl er här:


TEDDY har ett resultat som kan påverka Livsmedelsverkets rekommendationer i höst. En av TEDDY´s forskare, Carin Andrén Aronsson , har undersökt TEDDY-barnens glutenintag vid 9, 12, 18 och 24 månaders ålder med hjälp av matdagböcker. I jämförelse med friska TEDDY-barn (födda samma år, av samma kön och typ av ärftlighet för celiaki) hade barnen som utvecklat celiaki ätit större mängder gluten.

Läs mer:

TEDDY publikation nr 53

CeliakiForum nr 2 2016


Nu har TEFA dragit igång! Kan en glutenfri kost bevara de insulinproducerande cellernas function?


Vanligt virus kan trigga diabetessjukdom. Sydsvenska Dagbladet 2015-12-20
 


Vår TEDDY-doktor Helena Elding Larsson, berättar om "Vad gör vi för att försöka stoppa insjuknandet i typ 1 diabetes?"

Föredraget spelades in i samband med Världsdiabetesdagen i Malmö den 14 november 2015


1 miljon prover i Sverige till TEDDY


Reportage om TEDDY-studien från Reuters


TEDDY-Portalen Nu kan ni föräldrar fylla i vissa formulär direkt i TEDDY´s databas i USA.


Recept I syfte att inspirera och dela med sig, samlar vi på TEDDY in era favoritrecept. Klicka på länken ”Recept” och se hur ni skall gå tillväga.


 De barn i TEDDY-studien som utvecklar typ 1-diabetes tillfrågas att delta i TEDDY Follow-up studien.


Relaterade forskningsstudier

foelj oss paa facebook

 

 

     TEDDY-statistik oktober 2016

antal barn med i teddy okt 2016
antal barn med en eller flera autoantikroppar okt 2016
antal barn som faatt diabetes i teddy okt 2016

      Deltagande länder

deltagande laenders flaggor 2015 12 18

loggor 2015 12 18