lu.se

TEDDY-studien

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Välkommen till TEDDY-studien

teddy logo

TEDDY-studien är ett forskningsprojekt som försöker ta reda på vad det är som gör att barn får typ 1-diabetes.

Även om man har lämnat TEDDY-studien är man välkommen tillbaka.

Aktuellt

TEDDY har ett resultat som kan påverka Livsmedelsverkets rekommendationer i höst. En av TEDDY´s forskare, Carin Andrén Aronsson , har undersökt TEDDY-barnens glutenintag vid 9, 12, 18 och 24 månaders ålder med hjälp av matdagböcker. I jämförelse med friska TEDDY-barn (födda samma år, av samma kön och typ av ärftlighet för celiaki) hade barnen som utvecklat celiaki ätit större mängder gluten.

Läs mer:

TEDDY publikation nr 53

CeliakiForum nr 2 2016

Föredraget spelades in i samband med Världsdiabetesdagen i Malmö den 14 november 2015

Relaterade forskningsstudier

foelj oss paa facebook

 

 

     TEDDY-statistik juli 2016

antal barn som aer med i teddy juli 2016
en eller flera autoantikroppar juli 2016
antal barn som faatt diabetes juli 2016

      Deltagande länder

deltagande laenders flaggor 2015 12 18

loggor 2015 12 18