lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 hp

Programmet omfattar sex terminer på helfart och startar varje hösttermin.

Vad gör en röntgensjuksköterska?

Röntgensjuksköterskan arbetar med människor i kombination med teknik. I Arbetsuppgiftena ingår ansvar för den personcentrerade vården, vilket inkluderar planering, genomförande och utvärdering av undersökningar och behandlingar. I detta ingår planering, genomförande och utvärdering av undersökningar och behandlingar utifrån patientens behov och förutsättningar. Röntgensjuksköterskan genomför bildtagning och utvärderar bildkvalitet. En viktig del i arbetet är att få patienterna att känna sig trygga, kunna förklara vad som skall hända och svara på både patienters och närståendes frågor.

Om utbildningen

Huvudområdet radiografi är tvärvetenskapligt, och ämnen som omvårdnad, strålningsfysik, medicinsk teknik och medicin ingår. I utbildningen integreras teori med verksamhetsförlagd utbildning, där du praktiserar på röntgenkliniker och lär dig framställa dokumentationsmaterial som underlag för diagnos och behandling. Patientsäkerhet är en viktig och grundläggande del inom utbildningen. Centralt är kunskaper om bildkvalitet, stråldoser och strålningssäkerhet liksom det mänskliga mötet. Du får också träna de färdigheter  i omvårdnad som krävs för att kunna genomföra undersökningar på ett sätt som känns tryggt för patienten.

Examen och legitimation

Röntgensjuksköterskeexamen och medicine kandidatexamen inom radiografi samt, efter särskild ansökan till Socialstyrelsen, legitimation som röntgensjuksköterska.