lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Stöd Medicinska fakulteten

Lunds universitets bredd och djup inom forskning och utbildning är unik i norra Europa. Forskning har blivit allt mer kostnadskrävande och därmed har externa medel fått allt större betydelse för finansiering av många projekt för kunna ligga i frontlinjen. Donationer är ett viktigt komplement till offentlig finansiering och är i många fall helt avgörande för fortsatt framgångsrik verksamhet inom flera av universitetets forskningsfält. 

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet arbetar aktivt för att den forskning vi bedriver och den kunskap vi har ska bidra till att lösa globala hälsoproblem. För att kunna göra detta kommer vi att driva olika kampanjer som lyfter olika forskningsområden. Läs mer om olika områden du kan stödja nedan.

Var med och bidra!

Kontakta Emma Roybon på Emma.Roybon@med.lu.se eller ring: 046 222 72 18.

Forskningscentra i kampen mot diabetes

stoed diabetesforskning

Läs mer om diabetesprojektet

En av nio svenskar lider av diabetes eller är i riskzonen. Vi vill hitta nya sätt att förebygga, diagnosticera och behandla sjukdomen.

Banbrytande teknik för hjärnsjukdomar

stoed hjaernsjukdomar

Läs mer om projektet

Med ny teknik hoppas vi kunna utveckla effektiv behandling av kronisk smärta, Parkinson, Alzheimers, depression och epilepsi.

MedMAX - superögat som ser mer

stoed medmax superoegat

Läs mer om MedMAX

Med MedMAX kan vi studera processer i vävnader och material och få nya sätt att förstå, diagnostisera och behandla cancer, diabetes och benskörhet, mm.

Donationskampanjer

Stöd vår forskning om  global hälsa -med fokus på sepsis
Stöd vår forskning om global hälsa- infektionssjukdomar
Stöd vår forskning om global hälsa-kvinnor, unga och barn
MedMAX - superögat som ser mer
Forskningscentra i kampen mot diabetes
Banbrytande teknik för hjärnsjukdomar