lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Internationella avdelningen

Anna Beran

Internationell koordinator

Utbytesstudier inom läkarprogrammet, biomedicinprogrammen på grund- och avancerad nivå och masterprogrammet i folkhälsa

anna beran

E-post & telefon 
Anna.Beran@med.lu.se 
Telefon: 046-222 14 71

Måndag - torsdag: BMC
Fredagar: CRC


Caroline Morand

Internationell koordinator

Utbytesstudier inom sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammen, specialistsjuksköterskeutbildningarna, logoped- och audiologiutbildningarna samt fysio- och arbetsterapeututbildningarna.

caroline morand

E-post & telefon 
Caroline.Morand@med.lu.se 
Telefon: 046-222 31 73


Anna Graber-Soudry (tjänstledig)

Internationell koordinator

Utbytesstudier inom biomedicinprogrammen på grund- och avancerad nivå, arbetsterapeutprogrammet, Ms Medicinsk vetenskap och inresande läkarstudenter (VMFN23 Clinical placement)

anna graber soudry
 

Christina Jeppsson

Internationell koordinator

Utbytesstudier inom biomedicinprogrammen på grund- och avancerad nivå och inresande läkarstudenter

christina jeppsson

E-post & telefon
christina.jeppsson@med.lu.se

046-222 71 13

Teresa Svarvell

Internationell koordinator
Utbytesstudier inom sjuksköterskeprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeutbildningarna, logoped- och audiologiutbildningarna samt fysioterapeutprogrammet

Teresa.Svarvell@med.lu.se 
046-222 31 73


Anna Beran

Internationell koordinator
Utbytesstudier inom läkarprogrammet och masterprogrammet i folkhälsa

Anna.Beran@med.lu.se 
Telefon: 046-222 14 71


Caroline Morand

Internationell koordinator

Caroline.Morand@med.lu.se
Telefon: 046-222 71 13


Anna Graber-Soudry (tjänstledig)

Internationell koordinator
Utbytesstudier inom biomedicinprogrammen på grund- och avancerad nivå, arbetsterapeutprogrammet och inresande läkarstudenter (endast kliniska placeringar)
 
anna.graber-soudry@med.lu.se
046-222 71 13

Kontakt

Internationella avdelningen har stängt på onsdagar

Postadress: 
Kansli M - BMC F11
Hämtställe 66
221 84 Lund

Besöksadress: 
Sölvegatan 19, BMC F1187