lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Almedalsveckan 2017

Under Almedalsveckan 2017 kommer det Medicinska fakultetens och Lunds universitets Diabetescenter hålla två seminarium.

Varmt välkommen!

lu i almedalen

Stamceller och regenerativ medicin – hopp eller hajp

Arrangör: Medicinska fakulteten, Lunds universitet
Dag: 5/7 2017 14:00 - 15:30
Plats: Hästgatan 13

Förhoppningarna på stamceller och regenerativ medicin är stora. Men det finns de som menar att förhoppningarna varit orealistiska och utfästelserna för tvärsäkra. Skapar vi förväntningar hos sjuka, anhöriga, finansiärer och politiker som inte alltid är realistiska?

Målet är att kunna laga skadad eller förlorad vävnad genom att byta ut, konstruera nya eller regenerera befintliga mänskliga celler som kan återställa det sjuka och skadade till normal funktion. Det är ett forskningsfält för framtidens behandling av svåra sjukdomar och skador. Det handlar om människor drabbade av komplexa sjukdomar för vilka vi ska finna helt nya behandlingar. Utvecklingen går i en rasande fart och nya vetenskapliga rön publiceras och kommuniceras mer eller mindre dagligen, både i Sverige och internationellt. Stort engagemang och stenhårt arbete, ett visst risktagande och optimistiska förväntningar finns bland såväl forskare som bland dem som kommunicerar forskning. Många är övertygade om att det är framtidens lösning på många svåra sjukdomar. Under panelsamtalet ska vi belysa betydelsen och behovet av stamcellsforskning och regenerativ forskning och samtidigt diskutera realistiska förväntningar på regenerativ medicin dess nytta och etiska utmaningar.

Medverkande:

 •  Lisa Kirsebom, Moderator
 • Gesine Paul-Visse, Överläkare SUS, docent neurologi, LU
 • Håkan Widner, Överläkare SUS, adj prof, neurologi LU
 • Johan Flygare, Forskare, molekylärmedicin och genterapi, LU
 • Mats Johansson, Lektor, medicinsk etik, LU
 • Annika Östman, Journalist, SR/Vetenskapsradion
 • Elisabeth Wallenius, Ordförande, Riksförbundet för sällsynta diagnoser
 • Lilian Walther Jallow, Senior forskare, Karolinska institutet

Hur kan artificiell intelligens bidra till en bättre, mer jämlik och personcentrerad diabetesvård?

Arrangör: Lunds universitets Diabetescentrum
Dag: 5/7 2017 16:00 - 17:30
Plats: Hästgatan 13

Utvecklingen inom e-hälsa går rasande fort och nya evidensbaserade lösningar som kan förbättra läkemedelsbehandlingen och livskvaliteten för personer med diabetes är redan här. På vilket sätt bidrar de till en bättre diabetesvård? Hur tar vi vara på dessa initiativ och hur kan de implementeras? 

Varje dag dör fem personer som direkt följd av diabetes i Sverige. Sjukdomen kostar samhället 16 miljarder kronor om året och dessa kostnader fortsätter stiga i takt med att antalet diabetespatienter ökar och trycket på sjukvården blir större. Vi behöver nya lösningar som tar bort de flaskhalsar som uppstår i den traditionella kontakten mellan patienter och vårdgivare. Vi behöver också bättre vägledning bland alla nya och effektiva, men dyra, läkemedelklasser som får kostnaderna att skena. Enligt regeringens vision ska Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa. Hur når vi dit?

Under seminariet presenterar vi två aktuella e-hälsoprojekt: en virtuell diabetesmottagning och ett kliniskt beslutsstöd baserat på artificiell intelligens. Därefter följer ett panelsamtal om hur vi bäst tar tillvara goda lösningar och ser till att de implementeras och bli av värde för sjukvården.

Medverkande:

 • Göran Hägglund, Moderator
 • Eva-Britt Gustafsson, generaldirektör eHälsomyndigheten
 • Heidi Stensmyren, ordförande Svenska Läkarförbundet
 • Anders Åkesson, regionråd Region Skåne och SKL
 • Mia Qvarnström, patient och diabetessköterska
 • Janeth Leksell, forskare Uppsala universitet
 • Johan Fischier, diabetessköterska Akademiska sjukhuset
 • Elin Åshuvud, patient
 • Damon Tojjar, forskare Lunds universitets Diabetescentrum
 • Mattias Jönsson, verksamhetschef Capio Citykliniken Malmö