lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Program på avancerad nivå i audiologi och logopedi

Magisterprogram i audiologi, 60 hp

Magisterprogrammet i audiologi startar hösten 2016.

För information om programmet se masterprogrammet i audiologi/logopedi


Masterprogram i audiologi / logopedi, 120 hp

Masterprogrammet i audiologi och logopedi startar inte hösten 2016

Med vårt masterprogram i audiologi/logopedi vill vi erbjuda dig förutsättningar att skaffa dig en avancerad utbildning och examen på internationell nivå inom områdena audiologi/ logopedi. Du har goda möjligheter att lägga upp utbildningen och genomföra den på ett sätt som passar dig. Programmets särskilda individuella upplägg gör det möjligt att välja studietakt från helfart till kvartsfart.

Du ska ha logopedexamen, audionomexamen eller annan examen på minst kandidatnivå från närliggande områden. Observera att du som audionom eller logoped kan välja det andra huvudämnet (logopedi resp audiologi), men detta innebär ett mer styrt upplägg än om du förkovrar dig inom ditt eget huvudämne. Observera dock att masterprogrammet inte är legitimationsgrundande. Om du vill arbeta som audionom eller logoped måste du ha grundexamen.

Masterprogrammet syftar till att ge fördjupade kunskaper om teoribildning och metodik inom hörsel, språk och kommunikation och att förbereda studenterna för evidensbaserat bedömnings- och behandlingsarbete och kvalificerat utvecklings- och forskningsarbete inom de audiologiska och logopediska fälten (hörsel/ kommunikation). Utbildningen är forskningsförberedande.

Masterprogrammet ges i samverkan mellan audiologi och logopedi och ett ämne av dessa väljs som huvudområde. Programmet ger möjlighet till såväl ämnesfördjupning/specialisering som fördjupning av kunskaper och färdigheter inom vetenskaplig metodik.


Aktuellt om arbetsmarknaden för nyutexaminerade audionomer

 • Arbetsmarknaden för nyexaminerade idag: liten konkurrens
 • Prognos för nyexaminerade till år 2019: liten konkurrens
 • Arbetsmarknaden för erfarna idag: liten konkurrens
 • Prognos för erfarna till år 2019: liten konkurrens

Audionomen arbetar självständigt med diagnostisering och rehabilitering av personer med skadad eller nedsatt hörsel. Audionomer ingår även i multiprofessionella team som arbetar med habilitering och rehabilitering av hörselskadade barn och vuxna. Bra förutsättningar är intresse för teknik, medicin, pedagogik, ljud och människor. Det finns idag ca 1 200 legitimerade audionomer i Sverige, enligt Socialstyrelsen.

Arbetsmarknaden kännetecknas idag av liten konkurrens för både nyexaminerade och erfarna audionomer. Efterfrågan är stor genom en allmänt ökad efterfrågan på hörselvård och genom att det skett en snabb ökning av antalet privata aktörer på arbetsmarknaden på grund av politiska beslut om införande av vårdval. Samtidigt utbildas färre audionomer på grund av att distansutbildningen i Örebro har lagts ned.

Arbetsmarknadsläget bedöms inte förändras fram till år 2019, utan konkurrensen om jobben kommer troligen att vara liten även då. Vår bedömning är att efterfrågan på hörselvård kommer att fortsätta öka. De främsta anledningarna till denna ökning är att de åldersgrupper som har störst behov av hjälp med sin hörsel kommer att utgöra en större andel av befolkningen och att den tekniska och medicinska utvecklingen gör att fler människor rehabiliteras. Ökat intresse för att forska påverkar antalet audionomer i den kliniska verksamheten. Sannolikt kommer antalet privata aktörer att öka, till följd av politiska beslut. I regioner där man inför vårdval ökar efterfrågan på audionomer och även närliggande regioner berörs av detta.

Arbetsmarknaden kännetecknas av små skillnader mellan hög- och lågkonjunktur.

Prognosens osäkerhet uppskattas till 2 för både nyexaminerade och erfarna på en skala från 1 till 5, där 1 på skalan innebär en mycket låg osäkerhet och 5 innebär en mycket hög osäkerhet. En osäkerhetsfaktor är exempelvis att det tas politiska beslut om en väsentligt höjd självkostnad för individen.

Mer information: SRAT, www.srat.se


Kurser våren 2016

Audiologi

 • AUDM02 Audiologi: Projektkurs för masterexamen, 15hp
 • AUDM81 Audiologi: Magisteruppsats, 30 hp
 • AUDN02 Fördjupning i audiologi I
 • AUDN03 Fördjupning i audiologi II, 7,5 hp
 • AUDN07 Klinisk fördjupning II, 3 hp

Kurser hösten 2016

Audiologi

 • AUDN02 Fördjupning i audiologi I
 • AUDN03 Fördjupning i audiologi II
 • AUDN06 Teorikurs i audiologi i ett internationellt perspektiv
 • AUDN07 Klinisk fördjupning II
 • AUDN09 Teorikurs i audiologi och logopedi ur ett internationellt perspektiv
 • AUDN71 Audiologisk fördjupning
 • AUDN72 Audiologi: vetenskapsmetodik I
 • AUDN74 Otomikroskopi och vaxextraktion
 • AUDM02 Audiologi - Projektkurs för masterexamen

För mer information - länkar

Aktuellt

foelj oss paa facebook medium

Magisterprogram i audiologi

Sök senast 15 april

Kurser våren 2017 - sök senast 15 oktober 2016

Hösten 2016

AUDN02 Fördjupning i audiologi I
AUDN03 Fördjupning i audiologi II
AUDN06 Teorikurs i audiologi i ett internationellt perspektiv
AUDN07 Klinisk fördjupning II
AUDN09 Teorikurs i audiologi och logopedi ur ett internationellt perspektiv
AUDN71 Audiologisk fördjupning
AUDN72 Audiologi: vetenskapsmetodik I
AUDN74 Otomikroskopi och vaxextraktion
AUDM02 Audiologi - Projektkurs för masterexamen

Våren 2017

AUDM02 Audiologi: Projektkurs för masterexamen, 15hp
AUDM81 Audiologi: magisteruppsats
AUDN02 Fördjupning i audiologi I
AUDN03 Fördjupning i audiologi II, 7,5 hp
AUDN07 Klinisk fördjupning II, 3 hp

Studievägledning

Annika Ilskog
Telefon 046-222 71 32
annika.ilskog@med.lu.se

Terminstider

VT-2013: 20130121 - 20130607
HT-2013: 20130902 - 20140119
VT-2014: 20140120 - 20140608
HT-2014: 20140901 - 20150118
VT-2015: 20140119 - 20150607
HT-2015: 20150831 - 20160117
VT-2016: 20160118 - 20160604
HT-2016: 20160829 - 20170113
VT-2017: 20170116 - 20170605
HT-2017: 20170828 - 20180114