lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Program på avancerad nivå i audiologi och logopedi

Magisterprogram i audiologi, 60 hp

Magisterprogrammet i audiologi startar hösten 2014.

För information om programmet se masterprogrammet i audiologi/logopedi


Masterprogram i audiologi / logopedi, 120 hp

Masterprogrammet i audiologi och logopedi startar inte hösten 2014

Med vårt masterprogram i audiologi/logopedi vill vi erbjuda dig förutsättningar att skaffa dig en avancerad utbildning och examen på internationell nivå inom områdena audiologi/ logopedi. Du har goda möjligheter att lägga upp utbildningen och genomföra den på ett sätt som passar dig. Programmets särskilda individuella upplägg gör det möjligt att välja studietakt från helfart till kvartsfart.

Du ska ha logopedexamen, audionomexamen eller annan examen på minst kandidatnivå från närliggande områden. Observera att du som audionom eller logoped kan välja det andra huvudämnet (logopedi resp audiologi), men detta innebär ett mer styrt upplägg än om du förkovrar dig inom ditt eget huvudämne. Observera dock att masterprogrammet inte är legtimationsgrundande. Om du vill arbeta som audionom eller logoped måste du ha grundexamen.

Masterprogrammet syftar till att ge fördjupade kunskaper om teoribildning och metodik inom hörsel, språk och kommunikation och att förbereda studenterna för evidensbaserat bedömnings- och behandlingsarbete och kvalificerat utvecklings- och forskningsarbete inom de audiologiska och logopediska fälten (hörsel/ kommunikation). Utbildningen är forskningsförberedande.

Masterprogrammet ges i samverkan mellan audiologi och logopedi och ett ämne av dessa väljs som huvudområde. Programmet ger möjlighet till såväl ämnesfördjupning/specialisering som fördjupning av kunskaper och färdigheter inom vetenskaplig metodik.

 


Aktuellt om arbetsmarknaden för nyutexaminerade audionomer

Arbetsmarknaden för nyexaminerade idag: liten konkurrens
Prognos för nyexaminerade till år 2017: liten konkurrens
Arbetsmarknaden för erfarna idag: liten konkurrens
Prognos för erfarna till år 2017: liten konkurrens
Audionomens yrke innefattar en integrerad tillämpning av tekniska, beteendevetenskapliga och medicinska kunskaper inom hörselområdet. I arbetsuppgifterna ingår också att förebygga uppkomsten av hörselskador. I arbetet ingår samtal och vägledning om psykologiska och psykosociala konsekvenser som en hörselskada kan medföra. Ur SACOs senaste framtidsrapport


Kurser våren 2014

Audiologi

 • AUDM81 Audiologi: magisteruppsats, 30 hp
 • AUDN02 Fördjupning i audiologi I
 • AUDM02 Audiologi - Projektkurs för masterexamen, 15 hp

Logopedi

 • LOGM01 Logopedi: projektkurs för masterexamen
 • LOGN07 Klinisk fördjupning

Kurser hösten 2014

Audiologi

 • kurslistan är preliminär och kommer att uppdateras.
 • AUDN71 Audiologisk fördjupning, 12 hp
 • AUDN72 Vetenskapsmetodik I, 6 hp
 • AUDN74 Otomikroskopi och vaxextraktion, 4,5 hp
 • AUDN06Teorikurs i audiologi och logopedi ur ett internationellt perspektiv, 3 hp
 • AUDN09Teorikurs i audiologi och logopedi ur ett internationellt perspektiv, 7,5 hp
 • AUDM02 Audiologi - Projektkurs för masterexamen, 15 hp

Logopedi

 • kurslistan är preliminär och kommer att uppdateras.
 • LOGN72 Vetenskapsmetodik I, 6 hp
 • AUDN08 Teorikurs i audiologi och logopedi ur ett internationellt perspektiv, 7,5 hp

 

För mer information - länkar

Aktuellt

foelj oss paa facebook medium

Våren 2015

AUDM02 Audiologi: Projektkurs för masterexamen, 15hp
AUDM81 Audiologi: Magisteruppsats, 30 hp
AUDN02 Fördjupning i audiologi I
AUDN03 Fördjupning i audiologi II, 7,5 hp
AUDN07 Klinisk fördjupning II, 3 hp

Våren 2014

Audiologi:
AUDM02 Audiologi: projektkurs för masterexamen
AUDM81 Audiologi: magisteruppsats
AUDN02 Fördjupning i audiologi I

Logopedi:
LOGM01 Logopedi: Projektkurs för masterexamen
LOGN07 Klinisk fördjupning

Sök senast 15 oktober 2013 via antagning.se.

Hösten 2014

Magisterprogram i audiologi

Sök programmet senast 15 januari 2014 via antagning.se

För information om programmet se masterprogrammet i audiologi/logopedi terminerna 1 och 2.

Masterprogram i audiologi/logopedi kommer inte att starta hösten 2014.

Kurser hösten 2014

Audiologi:
AUDN02 Fördjupning i audiologi I
AUDN03 Fördjupning i audiologi II
AUDN06 Teorikurs i audiologi i ett internationellt perspektiv
AUDN09 Teorikurs i audiologi och logopedi ur ett internationellt perspektiv
AUDN71 Audiologisk fördjupning
AUDN72 Audiologi: vetenskapsmetodik I
AUDN74 Otomikroskopi och vaxextraktion
AUDM81 Audiologi: Projektkurs för masterexamen

Logopedi:
LOGN02 Handledarutbildning i audiologi och logopedi

Sök senast 15 april 2014 via antagning.se

Studievägledning

Eva Wallstedt-Paulsson
Telefon 046-222 19 6
Eva.Wallstedt-Paulsson@med.lu.se 

Terminstider

VT-2013: 20130121 - 20130607
HT-2013: 20130902 - 20140119
VT-2014: 20140120 - 20140608
HT-2014: 20140901 - 20150118
VT-2015: 20140119 - 20150607

AUDM02 Audiologi: Projektkurs för masterexamen, 15hp

AUDM81 Audiologi: Magisteruppsats, 30 hp

AUDN02 Fördjupning i audiologi I

AUDN03 Fördjupning i audiologi II, 7,5 hp

AUDN07 Klinisk fördjupning II, 3 hp