lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Kursplaner 2011 (L32)

Kursplaner för logopedstudenter som påbörjat sin utbildning hösten 2011.

Termin 1, ht-11

Termin 2, vt-12

Termin 3, ht-12

Termin 4, vt-13

Termin 5, ht-13

Termin 6, vt-14

Termin 7, ht-14

Termin 8, vt-15