lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Kontakt, ledning och organisation

Programdirektör

Viveka Lyberg Åhlander
viveka.lyberg_ahlander@med.lu.se
 

Studierektor

Helena Andersson
tel 046-177821
Helena.Andersson@med.lu.se 

 

Studievägledning

Eva Wallstedt-Paulsson
Tel 046-222 19 66
Eva.Wallstedt-Paulsson@med.lu.se 

Kursadministratör

Ewa Holst
Tel 046-17 27 76
audlog@med.lu.se 

Ledning

Kommittéer

Nämnden för rehabiliteringsutbildning

Margit Håkansson, nämndsekreterare
046-222 72 05
Margit.Hakansson@med.lu.se 

Sara Holmgren, utbildningsadministratör
046-222 72 19
Sara.Holmgren@med.lu.se

Emelie Josephsson, utbildningsadministratör
046-222 72 37
Emelie.Josephsson@med.lu.se

Jessica Lindell, utbildningsadministratör
046-222 44 48
Jessica.Lindell@med.lu.se

Relaterad information

Största delen av utbildningen är förlagd till Avdelningen för logopedi, foniatri och audologi