Utlysning och ansökningsdeadlines

Ansökan till Medicinska fakultetens avtal:

OBS ansökningsdeadlines gäller endast utbytesstudier, gäller EJ examensarbete!

Ansökan till universitetsgemensamma avtal (LUUP):

Erasmus praktik

Du kan praktisera vid ett företag, organisation eller vid ett forsknings- och utbildningscentrum i något av de länder som deltar i Erasmus. Du ansvarar själv för att hitta din praktikplats. Som praktikant kan du söka Erasmuspraktikstipendium.

penna1
foelj oss paa facebook medium

Medicinska fakulteten, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund, Tel: 046-222 00 00 (vx)