Miljoner att spara på läkemedelsgenomgångar

2011-12-02

Genom systematiska genomgångar av patienternas läkemedel kan vården spara miljoner och ge patienterna bättre hälsa. Det visar en ny hälsoekonomisk studie.

En forskargrupp med företrädare från Region Skåne, Apoteket AB, Medicinska fakulteten och Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi har gjort en omfattande analys av den så kallade LIMM-modellen (Lund Integrated Medicines Management). Det är en modell för att förbättra patientens läkemedelsanvändning i hela vårdkedjan - från det att patienten läggs in på sjukhus till patienten kommer hem igen.

laekemedel
Photo by RambergMediaImages

Analysen, som idag presenterades vid en presskonferens i Malmö, visar att LIMM-modellen sparar 3791 kronor för varje patient som läggs in på sjukhus. För hela Region Skåne kan besparingen bli 570 miljoner kronor om året och för hela Sverige 5 miljarder kronor om LIMM-modellen införs systematiskt. Även patientsäkerheten och patientnytta förbättras när patienterna får bättre läkemedelsbehandling och felen minskar.

Grundstenarna i LIMM-modellen är systematiska läkemedelsomgångar samt att man utnyttjar den kompetens kliniska apotekare har.  En klinisk apotekare går in i vårdteamet som katalysator och expert. Detta sparar tid och ger stöd till läkare och sjuksköterskor på sjukhuset men också i primärvård och kommun.

– Det som var mest överraskande i denna studie är att de som arbetar efter modellen direkt börjar spara pengar, berättar Tommy Eriksson som är en av forskarna bakom studien, projektansvarig för LIMM och programdirektör för apotekarprogrammet.
– Hälsoekonomiska studier visar oftast att man först måste satsa pengar för att i det långa loppet spara. Här kan vi se att varje timme en apotekare satsar direkt sparar två till tre timmar arbetstid hos läkare och sjuksköterskor.

Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd har nu beslutat att införa läkemedelsgenomgångar för äldre i hela Region Skåne.

Om Lund Integrated Medicines Management (LIMM)

LIMM-modellen har utvecklats i Lund under 12 års tid, i samarbete mellan i huvudsak akutkliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund och Apoteket AB i samverkan med primärvård och kommuner i Skåne. Arbetet sker i team där både läkare, sjuksköterskor och apotekare deltar.  Direkt vid inskrivningen går de noggrant igenom vilka olika läkemedel patienten tar. Sedan gör man en bedömning av läkemedelsbehandlingen utifrån patientens diagnos. Vissa mediciner kanske är onödiga, andra kanske sakas i listan. Vi utskrivningen från sjukhuset sker en avrapportering till patienten och även till hemsjukvården och patienternas vårdcentral.

Senaste nyheterna


Medicinska fakulteten, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund, Tel: 046-222 00 00 (vx)