Signe Borgquist docent i experimentell onkologi

2012-03-15

Signe Borgquist har av medicinska fakultetsstyrelsen fått förordnande som docent i ämnet experimentell onkologi vid IKVL. (IKVL) 

Senaste nyheterna


Medicinska fakulteten, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund, Tel: 046-222 00 00 (vx)