Våra utbildningar

Här finner du våra uppdragsutbildningar. Kontakta oss gärna om du vill diskutera ett skräddarsytt alternativ, så kan vi tillsammans komma fram till en bra lösning för dig. Är du intresserad av en kurs där startdatum ännu ej är fastställd, kan du skicka in en intresseanmälan så skickar vi en kursbeskrivning så fort den är klar.

Utbildningar öppna för anmälan

I samarbete med Infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund erbjuds nu en utbildning som ger sjuksköterskor fördjupade kunskaper om de viktigaste infektionssjukdomarna avseende diagnostik, klinik, omvårdnad, behandling och prognos. Utbildningen ges på kvartsfart/dagtid under 2 terminer, med planerad start VT2015.

Kursen som är uppdelad i två delar beskriver och diskuterar effekten av akupunktur på specifika indikationer. Kursdeltagarna lär sig också utföra akupunktur på de indikationer där det finns evidens för att behandlingen har effekt.

Seminariet ger en uppdatering av den senaste forskningen  gällande yrsel och balansstörningar samt dess konsekvenser, inkl.  konkreta träningstips och råd för utvärdering.

Denna kurs är bla relaterad till den nationella insatsen En rökfri operation och arrangeras i samarbete med WHO-CC och Beroendecentrum i Malmö.

Pågående utbildningar

 

Utbildningar som är genomförda/avslutade eller där kursstart ännu ej är fastställd

 

Självklart kan du som yrkesverksam även ta del av institutionens ordinarie kurs- och programutbud inom de reguljära utbildningarna. Det kan gälla kurser som ges både inom det grundläggande sjuksköterskeprogrammet och inom specialistutbildningen. Även dessa kurser kan anpassas och skräddarsys utifrån de förutsättningar som gäller för er verksamhet och ges i en utformning som går att kombinera med arbete.

Sjuksköterskeprogrammets olika delkurser 
Specialistprogrammen 

Kontakt:

christina landelius

Christina Landelius
Koordinator uppdragsutbildning
046-222 19 51
christina.landelius@med.lu.se


Medicinska fakulteten, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund, Tel: 046-222 00 00 (vx)