Utbildning

utbildning

Vid institutionen deltar lärare i utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå. Totalt har institutionen ca 1300 helårsstudenter.

Utbildning innefattar:


Medicinska fakulteten, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund, Tel: 046-222 00 00 (vx)