Utbildning i biomedicin

biomed wordl

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet erbjuder ett treårigt kandidat och ett tvåårigt masterprogram i biomedicin. 


Medicinska fakulteten, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund, Tel: 046-222 00 00 (vx)