Välkommen till biomedicinsk utbildning!

biomed wordl

På biomedicinsk utbildning studerar du varför vi blir sjuka och vad som händer i kroppen när vi insjuknar i vanliga folksjukdomar som t.ex. allergier, diabetes och cancer. För att kunna förhindra att vi blir sjuka eller bota sjukdomar behöver vi inte bara medicinsk kunskap utan även djup kunskap om människans genetik, celler och fysiologi. Det är detta du studerar på biomedicinsk utbildning.

Efter avslutad utbildning kan du som biomedicinare arbeta inom många olika områden. De flesta biomedicinare arbetar med forskning på universitet och läkemedelsföretag. Biomedicinare kan även jobba med patentfrågor, information, marknadsföring eller som journalister.

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet erbjuder fem års utbildning inom biomedicin. Först ett treårigt kandidatprogram, Biomedicinprogrammet, följt av ett tvåårigt masterprogram i biomedicin. Vi har utbytesavtal med flera universitet både i och utanför Europa vilket gör att en eller flera terminer av studierna kan förläggas där. Du kan läsa mera om våra program på följande hemsidor:

Information in English for Master students and Exchange students

Kandidatprogrammet

Master Programme

Studera utomlands


Medicinska fakulteten, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund, Tel: 046-222 00 00 (vx)