lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Läkarprogrammet: Särskilt urval för disputerade

Beslut

Utbildningsnämnden vid Lunds universitet har beslutat att särskilt urval får tillämpas till 3% av platserna på Läkarprogrammet. Det gäller personer som:

- avlagt doktorsexamen motsvarande kraven i högskoleförordningen, inom ämnesområdet medicin eller ämnesområdet naturvetenskap med biologisk inriktning, samt

- har kunskaper i molekylär cellbiologi motsvarande den skriftliga examination som skrivs på Läkarprogrammet vid Lunds universitet.

Rangordning av de sökande baseras på aktuellt, gällande högskoleprovsresultat.

OBS att dokumentation av cellbiologi har ersatts med inträdesprov från VT17.


Så här söker du:

- Ansök på Antagning.se till Läkarprogrammet vid Lunds universitet.
Antagning.se är vanligtvis öppet för anmälan 16 mars - 15 april inför hösttermin och 
15 september - 15 oktober inför vårtermin.
Anmälningskod för detta urval är densamma som för övriga urval inom Läkarprogrammet.

- Gör inträdesprovet i cellbiologi vid något av angivna tillfällen före ansökan eller fram till och med kompletteringsdatum.

- Kontrollera att resultat från aktuellt, gällande högskoleprov finns registrerat. Högskoleprovsresultat behöver inte laddas upp på antagning.se eller skickas in om du har svenskt personnummer. Klicka här för mer information.

Inträdesprov cellbiologi - skriftligt prov

Som inträdesprov används från och med vårterminen 2017 den skriftliga examination av kunskap som ges på cellbiologikursen på läkarprogrammet. Du har möjlighet att skriva provet vid samma tillfälle som ordinarie studenter. Provtillfällen ges i januari, januari/februari (omtentamen), juni och augusti (omtentamen). Godkänt resultat är giltigt i tre år eller tills dess att en större förändring görs av kursplanen. OBS: För att få skriva provet måste du via mejl anmäla dig till kurssekreterare Adelé Månsson, adele.mansson@med.lu.se senast två veckor före provtillfället och i samband med anmälan bifoga doktorsexamen inom medicin eller inom naturvetenskap med biologisk inriktning samt även kopia av personbevis/pass. Datum för examination finns här. För mer information om läkarprogrammets cellbiologikurs se kursplan .

OBS Kompletteringsdatum: Det går bra att komplettera din ansökan med resultat från inträdesprovet fram till och med det kompletteringsdatum som anges på Antagning.se

Ansökan

Ladda upp nedan dokumentation (1 och 2) i samband med din ansökan på Antagning.se.
Alternativt kan dokumentationen skickas per post till: Antagningsservice, 20101, 839 87, Östersund.
Din ansökan kompletteras av Medicinska fakulteten med ditt resultat från inträdesprovet i cellbiologi.

1. Examensbevis

Examensbevis krävs för din doktorsexamen, där ämnesområdet medicin, eller ämnesområdet naturvetenskap med biologisk inriktning, framgår. Vid svenska examensbevis krävs då endast förstasidan av examensbeviset.

OBS Kompletteringsdatum: Vid disputation efter sista ansökningsdatum, går det bra att komplettera din ansökan med examensbevis fram till och med det kompletteringsdatum som anges på Antagning.se. Kompletteringsdatumet infaller i regel i december för sökande till vårtermin respektive slutet av juni för sökande till hösttermin, men kontrollera exakta datumet på Antagning.se.

2. Ansökningsblankett

Ifylld ansökningsblankett krävs.

OBS att inget kompletteringsdatum tillämpas för denna ansökningsblankett; den måste laddas upp i samband med ansökan senast 15 april / 15 oktober.

Ansökningsblanketten måste också skickas till Läkarprogrammet, eva.piculell@med.lu.se. (Endast ansökningsblanketten, ej övrig dokumentation.) Ansökningsblanketten måste skickas in på nytt varje gång du söker till Läkarprogrammet och vill vara med i detta särskilda urval.


Tillgodoräknanden

Om du blir antagen till Läkarprogrammet kan du ansöka om tillgodoräknande för tidigare studier. Instruktioner om hur du ansöker om tillgodoräknande finns i den information som du får när du blir antagen.

Studier motsvarande Läkarprogrammets Cellbiologikurs är automatiskt tillgodoräknade om du antas inom det särskilda urvalet för disputerade, då detta ingår i urvalskriterierna.

Tillgodoräknanden kan eventuellt leda till att du blir uppflyttad till högre termin. Därför är det viktigt att ansökan om tillgodoräknande skickas in i god tid före terminsstart.

contie disputerad
Foto: Kennet Ruona

Studievägledare

Åse Feltborg
ase.feltborg@med.lu.se 
046- 222 97 21

Helena Axelsson 
helena.axelsson@med.lu.se 
046- 222 72 17